ทุนการศึกษา ทุนเรียนต่างประเทศ เรียนต่อไต้หวัน

ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ในไต้หวัน (NCKU scholarship) 2019

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ในไต้หวัน (NCKU scholarship) 2019

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มักจะมีทุนให้นักศึกษาต่างชาติอยู่เป็นประจำ ซึ่งในวันนี้เราก็มี ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ในไต้หวัน เป็นทุนของสถาบัน National Cheng Kung University ชื่อทุนเต็มของโครงการให้ทุนนี้คือ NCKU Distinguished International Student Scholarship (NCKU scholarship)

ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ในประเทศไต้หวัน

National Cheng Kung University ตั้งอยู่ที่ไต้หวัน เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ ก่อตั้งในปี 1931 ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียง ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีในเอเชีย โดยสาขาที่น่าเรียนก็เช่น engineering, computer science, medicine, and planning หรือ design เป็นต้น

รายละเอียดการให้ทุน

ทุนนี้เป็นทุนสนับสนุนเงินให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่มาเรียน National Cheng Kung University ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ โดยรายละเอียดการให้ทุนในแต่ละระดับจะแตกต่างกัน ดังนี้

ปริญญาตรี

ถ้าเป็นนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม Top 20% จะได้รับเงิน 15,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 14,800 บาท) ต่อเดือน แต่ถ้าอยู่ในกลุ่ม Top 20.01%-40% จะได้รับเงิน 10,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 9,900 บาท) ต่อเดือน

*นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าหอ ในกรณีที่อยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัย แต่ถ้าอยู่หอพักนอกมหาวิทยาลัยก็จะต้องจ่ายค่าหอเองตามปกติ

ปริญญาโท และเอก

ในกลุ่มนี้จะได้รับเงินสนับสนุนเป็นเบี้ยเลี้ยงรายเดือน และได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ระดับปริญญาโท จะได้เบี้ยเลี้ยง 8,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 7,900 บาท) ต่อเดือน
  • ระดับปริญญาเอก จะได้เบี้ยเลี้ยง 15,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 14,800 บาท) ต่อเดือน

วิธีการสมัคร

ในปีแรกทางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ได้ทุนให้เลย และถ้าได้รับทุนจะได้รับการแจ้งไปพร้อมกับจดหมายตอบรับเข้าเรียนของทางมหาวิทยาลัย ไม่ได้สมัครด้วยตนเอง ส่วนปีถัดไปหากต้องการสมัครทุนอีก ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลการเรียน เพื่อประเมินสถานะการให้ทุน ว่าจะให้ทุนต่อหรือไม่

วันเวลาปิดรับสมัคร

30 มีนาคม สำหรับ fall semester และ 10 ตุลาคม สำหรับ spring semester ของทุกปี

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ admissions.oia.ncku.edu.tw

ภาพ 國立成功大學醫學院醫學系

บทความแนะนำ