ทันตแพทย์ศาสตร์ ทุจริตการสอบ ม.รังสิต เภสัชศาสตร์ แพทย์ศาสตร์

ม.รังสิต ยกเลิกการสอบแพทย์ หลังพบการทุจริต

Home / ข่าวการศึกษา / ม.รังสิต ยกเลิกการสอบแพทย์ หลังพบการทุจริต

โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต คุณอาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้ประกาศทางเฟซบุ๊กยกเลิกการสอบเข้าศึกษา แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ที่สอบในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559 นื่องปรากฎว่ามีการทุจริตเป็นกระบวนการด้วยเครื่องอุปกรณ์อีเล็คโทรนิคส์ และทราบว่าผู้หากินทางกวดวิชาสอบเข้าและรับประกันผล เรียกร้องเงินเข้าแพทย์ถึง 800,000 บาท ถ้าไม่ได้ คืนเงิน ใช้วิธีการทุจริตแบบนี้ (ไปชมภาพเลยค่ะ)

ม.รังสิต ยกเลิกการสอบแพทย์ หลังพบการทุจริต

ม.รังสิต ยกเลิกการสอบแพทย์ หลังพบการทุจริต (1)

ม.รังสิต ยกเลิกการสอบแพทย์ หลังพบการทุจริต (7)

ม.รังสิต ยกเลิกการสอบแพทย์ หลังพบการทุจริต

ม.รังสิต ยกเลิกการสอบแพทย์ หลังพบการทุจริต (2)

ม.รังสิต ยกเลิกการสอบแพทย์ หลังพบการทุจริต (4)

ม.รังสิต ยกเลิกการสอบแพทย์ หลังพบการทุจริต

ม.รังสิต ยกเลิกการสอบแพทย์ หลังพบการทุจริต (3)

 ม.รังสิต ยกเลิกการสอบแพทย์ หลังพบการทุจริต (5)

ม.รังสิต ยกเลิกการสอบแพทย์ หลังพบการทุจริต

ม.รังสิต ยกเลิกการสอบแพทย์ หลังพบการทุจริต (6)

ที่มา: arthit.ourairat