สาขาน่าเรียน หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรสองใบปริญญา แนะแนวการศึกษา

Double Degree หลักสูตรปริญญาตรี เรียน 4 ปี ปริญญา 2 ใบ ม.ศิลปากร – ม.ต่างประเทศ

Home / ข่าวการศึกษา / Double Degree หลักสูตรปริญญาตรี เรียน 4 ปี ปริญญา 2 ใบ ม.ศิลปากร – ม.ต่างประเทศ

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ มีหลักสูตรน่าเรียนสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมาฝากกันด้วยค่ะ กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบ Double Degree ที่เรียน 4 ปี แต่ได้ปริญญา 2 ใบ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ โดยเปิดรับสมัครทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ และนี่ก็คือ 3 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล, สาขาการจัดการตราสินค้าหรูหรา และสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หลักสูตรปริญญาตรี เรียน 4 ปี ปริญญา 2 ใบ – Double Degree

โดยทั้ง 3 หลักสูตรจะเน้นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงมากกว่าการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้น้อง ๆ ยังจะได้มีประสบการณ์ไปฝึกงานในต่างประเทศอีกด้วย ว่าแต่ละหลักสูตรจะน่าเรียนขนาดไหน มาดูรายละเอียดกันได้เลย…

1. สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล

สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (B.F.A. in Digital Communication Design) เป็นหลักสูตรปริญญาตรี เรียน 4 ปี เมื่อจบการศึกษาเราจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาบัตรอีก 1 ใบ จาก Birmingham City University (สหราชอาณาจักร) โดยเปิดรับสมัครทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ นอกจากนี้น้อง ๆ ยังสามารถเลือกเรียนได้ตามถนัดและความชอบได้เลย ไม่ว่าจะเป็นในสาขาวิชา ILLUSTRATION, ANNIMATION AND MOVING IMAGE, INTERACTIVE DESIGN, PHOTOGRAPHY AND FILMMAKING

และที่นี่ยังมีเทคนิคการสอนที่ดีเยี่ยมอีกด้วย โดยจะใช้เทคนิคการสอนแบบ RVJ (Reflective Visual Journal) ซึ่งเป็นวิธีการสอนแบบเดียวกับที่ BCU และน้อง ๆ ยังมีโอกาสไปศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วย ทั้งนี้หลังจากที่น้อง ๆ ได้เข้าไปเรียนในสาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัลแล้ว น้อง ๆ ยังมีโอกาสเดินทางไปเรียน Summer Programme ที่ BCU เป็นเวลา 3 อาทิตย์อีกด้วย โดยเราสามารถเลือกเรียนตามหัวข้อที่ถนัด หรือต้องการได้เลย

เรียน 4 ปี ปริญญา 2 ใบ

2. สาขาการจัดการตราสินค้าหรูหรา

สาขาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (B.B.A. in Luxury Brand Management) เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนด้านการจัดการเกี่ยวกับตราสินค้าหรูหราอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นหลักสูตรสองปริญญาร่วมกับ Paris School of Business, France ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และยังเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้เดินทางไปศึกษา ณ Paris School of Business เป็นเวลา 7 เดือน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง luxury brands อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งยังได้ศึกษาดูงานในแบรนด์ดังระดับโลกต่าง ๆ อีกด้วย

3. สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (B.B.A. in Hotel and Tourism Management) เป็นหลักสูตรสองในปริญญาที่ร่วมมือกับ สถาบันวาแตล (Vatel Hotel and Tourism Business School) ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระนานาชาติ และยังได้รับรางวัล Best Hospitality Management School

สำหรับการเรียนการสอนจะเป็นแบบสลับระหว่างการศึกษาภาคทฤษฏี ในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อช่วยทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางวิชาการที่หลากหลายและครอบคลุม โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีความประสบการณ์แบบ 360 องศา ทั้งการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพและการพัฒนาความคิด โดยที่เมื่อเราได้ขึ้นชั้นปีที่ 3 แล้ว จะได้มีโอกาสเดินทางไปฝึกงานที่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นเวลา 5 เดือนด้วยกัน

เข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ เว็บไซต์ ม.ศิลปากร : www.suic.su.ac.th หรือที่ FB : SU Style

บทความที่น่าสนใจ