คณะน่าเรียน คณะวิทยาการจัดการ จบแล้วทำงานอะไร แนะแนวการศึกษา

เรียนจบ คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ทำงานด้านไหนได้บ้าง? – แนะนำสาขาวิชาน่าเรียน

Home / ข่าวการศึกษา / เรียนจบ คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ทำงานด้านไหนได้บ้าง? – แนะนำสาขาวิชาน่าเรียน

สำหรับน้อง ๆ คนไหน ที่กำลังคิดว่าในอนาคตเราจะเลือกเรียนต่อในคณะ/สาขาวิชาไหนดี ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีคณะน่าเรียนอย่าง “คณะวิทยาการจัดการ” ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแนะนำน้อง ๆ กันด้วยค่ะ

เรียน คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร จบแล้วทำงานอะไร?

สำหรับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคณะลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 ทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ สาขาวิชาการจัดการชุมชน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา เป็นต้น และสาขาวิชาไหนจะเหมาะกับเรากันบ้างนั้น ตามมาดูกันเลย…

เรียน คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร จบแล้วทำงานอะไร?

สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยว

สำหรับในสาขาวิชานี้เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยว ชอบสำรวจ ชอบเรียนรู้ภาษา รักในธุรกิจการบริการ ชอบที่จะพบเจอกับผู้คนมากมาย และพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เพื่อเปิดประสบการณ์สู่โลกกว้าง

เรียนจบแล้วทำงานอะไร?

 • ไกด์ หรือมัคคุเทศก์
 • บาร์เทนเดอร์ / เชฟ
 • ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว
 • บริษัทตัวแทนจำหน่ายด้านการท่องเที่ยว
 • พนักงานในธุรกิจนำเที่ยว
 • ธุรกิจการบิน และธุรกิจโรงแรม
 • เจ้าหน้าที่ออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว ฯลฯ

สาขาการจัดการชุมชน

เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีใจรักชุมชน อยากที่จะนำความรู้ที่มีมาถ่ายทอดไปสู่ชุมชน พร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพชุมชนจองเราให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

เรียนจบแล้วทำงานอะไร?

 • นักจัดการชุมชน / นักพัฒนาชุมชน
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • พนักงานจัดซื้อ / จัดจ้าง
 • เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 • เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ฯลฯ

สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

เป็นสาขาวิชาที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยในตอนนี้นวัตกรรมได้เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมประเทศ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาขาวิชานี้เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีความสร้างสรรค์ ชอบการคิดค้นนวัตกรรม ชอบเรื่องเทคโนโลยี ชอบการวางแผน ชอบการแข่งขันทางธุรกิจ และการวางกลยุทธ์

จบแล้วทำงานอะไร?

 • นักวางแผนธุรกิจ
 • นักวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
 • นักวางแผนกลยุทธ์และกำหนดนโยบาย
 • นักบริหารจัดการองค์กร ฯลฯ

เรียน คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร จบแล้วทำงานอะไร?

สาขาวิชาการตลาด

สาขานี้เป็นสาขาที่นิยมอีกสาขาหนึ่งเลยก็ว่าได้ เหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์ ชอบหาไอเดียใหม่ ๆ ชอบความท้าท้ายในการสร้างแผนกลยุทธ์ใหม่ ๆ ชอบการสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดให้ตอบโจทย์กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จบแล้วทำงานอะไร?

 • นักการตลาด / สร้างคอนเทนต์ / การขาย / โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / การตลาดดิจิทัล
 • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมพิเศษ
 • นักวิจัยการตลาด
 • นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ฯลฯ

สาขาวิชาจัดการโรงแรม

เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนุกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ที่เน้นการลงมือปฎิบัติจริง เราจะได้ฝึกทักษะที่หลากหลายเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม พร้อมสร้างประสบการณ์สุดประทับใจให้กับผู้คนอีกมากมาย

จบแล้วทำงานอะไร?

 • พนักงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการและท่องเที่ยว / การจัดเลี้ยง
 • งานธรุกิจที่พักและที่พักทางเลือก / ธุรกิจโรงแรมและที่พักทางเลือกขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ฯลฯ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

สำหรับน้อง ๆ ที่ชอบเรื่องของธุรกิจและภาษา ชอบการพัฒนาธุรกิจขององค์กร และเชื่อว่าภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถสร้างศักยภาพให้กับเราในการทำงานได้ ไม่ควรพลาดสาขาวิชานี้เลย

จบแล้วทำงานอะไร?

 • เจ้าของหรือผู้ประกอบการธุรกิจ
 • นักบริหารจัดการในบริษัทและองค์การธุรกิจภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานในองค์กรข้ามชาติ
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน ฯลฯ

สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

ถือได้ว่าตอนนี้งานอีเว้นท์กำลังเป็นที่ต้องการของงธุรกิจไมซ์มาก ธุรกิจนี้ได้ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยน้อง ๆ ที่เข้ามาเรียนในสาขาวิชาการจัดการนิทรรศการและงานอีเว้นท์ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจด้านการจัดการนิทรรศการและอีเว้นท์อย่างเป็นมืออาชีพจากประสบการณ์การทำงานจริง และจัดเต็มด้วยความสนุกมากมาย

จบแล้วทำงานอะไร?

 • นักปฏิบัติการ
 • นักวางแผนและพัฒนาธุรกิจในงานบริการ งานอีเว้นท์และงานกีฬา
 • ผู้จัดงานการแสดง งานคอนเสิร์ต งานเทศกาล และงานอีเว้นท์ต่าง ๆ
 • เจ้าหน้าที่จัดงานนิทรรศการและอีเว้นท์ ในองค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม ภาครัฐและภาคเอกชน
 • ผู้ประกอบการในธุรกิจด้านบริการ เช่น งานด้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

เรียน คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร จบแล้วทำงานอะไร?

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

สำหรับงานด้านโลจิสติส์ ไม่ได้มีแค่การขนส่งเท่านั้น แต่สายงานนี้ยังรวมไปถึงการบริหาร การจัดการวางแผนทางธุรกิจ และยังรวมถึงด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในงานด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ อีกด้วย นอกจากนี้ยังรวมถึงด้านภาษาด้วย

จบแล้วทำงานอะไร?

 • ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
 • ตัวแทนขนส่งสินค้าทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
 • ผู้ประกอบการการขนส่งระหว่างประเทศ
 • นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • ผู้บริหารและนักปฏิบัติการฝ่ายจัดซื้อ ฯลฯ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เป็นสาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หลักการบริหารจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านการจัดการภาครัฐ นโยบายสาธารณะ การบริหารท้องถิ่น และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ฯลฯ

จบแล้วทำงานอะไร?

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิเคราะห์โครงการ
 • นักส่งเสริมการปกคริงส่วนท้องถิ่น
 • นักจัดการงานทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นักกิจการศึกษา
 • นักวิชาการอุดมศึกษา
 • นักพัฒนาคุณภาพ ฯลฯ

สาขาวิชาบัญชี

น้อง ๆ คนไหนที่ชอบการบริหารจัดการเกี่ยวกับตัวเลข คิดคำนวณ ชอบการตรวจสอบ คิดอย่างเป็นระเบียบ ไม่ควรพลาดเรียนในสาขาวิชานี้เลย เพราะสามารถที่จะทำงานได้อย่างหลากหลายช่องทาง

จบแล้วทำงานอะไร?

 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ผู้สอบยัญชีภาษีอาการ
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • นักวางระบบบัญชี
 • ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอาการ ฯลฯ

ดูรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมดได้ที่ : www.ms.su.ac.th หรือที่ FB : SU Style

บทความที่น่าสนใจ