TCAS tu คณะคะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนสอบวิชาเฉพาะ รับตรงร่วมกัน

มธ. ประกาศคะแนนสูง-ต่ำ ผู้ที่ผ่านคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ปี 61 – ข้อเขียนวิชาเฉพาะ ปี 62

Home / ข่าวการศึกษา / มธ. ประกาศคะแนนสูง-ต่ำ ผู้ที่ผ่านคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ปี 61 – ข้อเขียนวิชาเฉพาะ ปี 62

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เผยคะแนนสูง-ต่ำ ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปี 2561 และคะแนนข้อเขียนวิชาเฉพาะ ปี 2562 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งน้อง ๆ สามารถนำคะแนนเหล่านี้ไปคำนวณ เพื่อนำมาใช้ประเมินคะแนนของตนเองได้นะคะ จะไม่พลาดในการสมัครเข้าศึกษาต่อกันนะคะ

คะแนนสูง-ต่ำ ผู้ที่ผ่านคัดเลือก ปี 61 – 62 ของ มธ.

โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในแต่รอบการรับสมัคร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  • รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.tuadmissions.in.th

รอบที่ 2 โควตา 

  • รับสมัคร : วันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2563
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.tuadmissions.in.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

  • รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน 

  • รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

  • เปิดรับสมัครเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น (ประกาศให้ทราบหลังเสร็จสิ้นรอบที่ 4)
  • สอบวิชาเฉพาะของ ม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2563 : www.tuadmissions.in.th

บทความเพิ่มเติม > กำหนดการ TCAS63 ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ – เริ่มเปิดรับรอบแรก ธ.ค. 62 นี้

คะแนนสูง-ต่ำ ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ปี 61 – 62

ผลคะแนนของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ปี 2561 – คะแนนข้อเขียนวิชาเฉพาะ ปี 2562

มธ. ประกาศคะแนนสูง-ต่ำ ผู้ที่ผ่านคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ปี 61 - ข้อเขียนวิชาเฉพาะ ปี 62

มธ. ประกาศคะแนนสูง-ต่ำ ผู้ที่ผ่านคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ปี 61 - ข้อเขียนวิชาเฉพาะ ปี 62

มธ. ประกาศคะแนนสูง-ต่ำ ผู้ที่ผ่านคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ปี 61 - ข้อเขียนวิชาเฉพาะ ปี 62

มธ. ประกาศคะแนนสูง-ต่ำ ผู้ที่ผ่านคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ปี 61 - ข้อเขียนวิชาเฉพาะ ปี 62

น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ FB : Thammasat University

บทความที่น่าสนใจ