ค่าเทอมจุฬาฯ แต่ละคณะ (ข้อมูลประจำปีการศึกษา 2558)

Home / ข่าวการศึกษา / ค่าเทอมจุฬาฯ แต่ละคณะ (ข้อมูลประจำปีการศึกษา 2558)

สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเข้าเรียนที่จุฬาฯ หรือเฟรชชี่ที่เพิ่งจะสอบติดได้เข้าเป็นนิสิตของที่นี่ ลองมาดูกันค่ะว่าคณะที่น้องๆ สนใจอยากเข้าเรียนนั้นมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเทอมเท่าไรบ้าง โดยคณะต่างๆ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม นะคะ คณะไหนอยู่กลุ่มไหนมาเช็คกัน (ข้อมูลจากเว็บหลักของแต่ละคณะ จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2558)

ค่าเทอมจุฬาฯ แต่ละคณะ (ข้อมูลประจำปีการศึกษา 2558)

เครดิตภาพจาก: CU Photo Club

ค่าเทอมจุฬาฯ แต่ละคณะ (ข้อมูลประจำปีการศึกษา 2558) เรียนแล้วต้องใช้เงินเท่าไรบ้าง มาดูกัน

กลุ่มที่ 1 ได้แก่

– คณะแพทยศาสตร์
– คณะสหเวชศาสตร์
– คณะทันตแพทยศาสตร์
– คณะสัตวแพทยศาสตร์
– คณะเภสัชศาสตร์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะจิตวิทยา
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะนิเทศศาสตร์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
– วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร
– สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
– สหสาขาวิชาเภสัชวิทยา
– สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
– สหสาขาวิชาสรีรวิทยา
– สหสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
– สหสาขาวิชาเพศศาสตร์
– สหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์
– สหสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงทางน้ำ
– สหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
– สหสาขาวิชาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
– สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช
– สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
– สหสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน
อัตราค่าเล่าเรียน รุ่นปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

ปริญญาตรี (กลุ่ม 1)

ภาคปกติ

-นิสิตชาวไทย : 21,000 บาท
-นิสิตชาวต่างประเทศ : 65,500 บาท

ภาคฤดูร้อน

-นิสิตชาวไทย : 5,250 บาท
-นิสิตชาวต่างประเทศ : 36,750 บาท

บัณฑิตศึกษา (กลุ่ม 1)
ภาคปกติ

-นิสิตชาวไทย : 31,000 บาท
-นิสิตชาวต่างประเทศ : 86,500 บาท

ภาคฤดูร้อน

-นิสิตชาวไทย : 7,750 บาท
-นิสิตชาวต่างประเทศ : 45,750 บาท

มาดูกลุ่มที่ 2 กันบ้าง ได้แก่

– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
– คณะเศรษฐศาสตร์
– คณะนิติศาสตร์
– คณะอักษรศาสตร์
– คณะรัฐศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– คณะครุศาสตร์
– วิทยาลัยประชากรศาสตร์
– สหสาขาวิชายุโรปศึกษา
– สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
– สหสาขาวิชาธุรกิจแฟชั่น
– สหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
– สหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
– สหสาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์
– สหสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
– สหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
– สหสาขาวิชาเกาหลีศึกษา
– สหสาขาวิชาการบริหารทางทะเล
– สหสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
– สหสาขาวิชารัสเซียศึกษา
– สหสาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ

อัตราค่าเล่าเรียน รุ่นปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

ปริญญาตรี (กลุ่ม 2)

ภาคปกติ

-นิสิตชาวไทย : 17,000 บาท
-นิสิตชาวต่างประเทศ : 61,500 บาท

ภาคฤดูร้อน

-นิสิตชาวไทย : 5,250 บาท
-นิสิตชาวต่างประเทศ : 36,750 บาท

บัณฑิตศึกษา (กลุ่ม 2)

ภาคปกติ

-นิสิตชาวไทย : 23,000 บาท
-นิสิตชาวต่างประเทศ : 80,000 บาท

ภาคฤดูร้อน

-นิสิตชาวไทย : 7,750 บาท
-นิสิตชาวต่างประเทศ : 45,750 บาท

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ ยังมีราคาค่าเทอม หลักสูตรพิเศษของจุฬาฯ ด้วย

หลักสูตรพิเศษจิตวิทยา อินเตอร์

-นิสิตชาวไทย : 162,000 บาท/ปี
-นิสิตชาวต่างประเทศ : 291,000 บาท/ปี

หลักสูตรพิเศษสถาปัตย์ อินเตอร์ :

Commde
-นิสิตชาวไทย : 222,250 บาท/ปี
-นิสิตชาวต่างประเทศ : 417,750 บาท/ปี
– INDA : 417,750 / ปี

หลักสูตรพิเศษนิเทศฯ อินเตอร์

-นิสิตชาวไทย : 172,000 บาท/ปี
-นิสิตชาวต่างประเทศ : 172,000 บาท/ปี

หลักสูตรพิเศษอักษรฯ อินเตอร์

-นิสิตชาวไทย : 164,000 บาท/ปี
-นิสิตชาวต่างประเทศ : 253,000 บาท/ปี

หลักสูตรพิเศษบัญชีฯ อินเตอร์ (Accounting และ International Business Management) :

-นิสิตชาวไทย : 209,250 บาท/ปี (รวมซัมเมอร์)
-นิสิตชาวต่างประเทศ : 329,750 บาท/ปี (รวมซัมเมอร์)

หลักสูตรพิเศษเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ : 174,000 / ปี (ไม่รวมซัมเมอร์)

หลักสูตรพิเศษ วิศวะฯ อินเตอร์ 

– Aerospace Engineering
– Automotive Design and Manufaturing Engineering
– Information and Communication Engineering
– Nano Engineering

–ทั้ง 4 สาขานี้ —

นิสิตชาวไทย : 182,000 บาท/ปี (ไม่รวมซัมเมอร์)
นิสิตชาวต่างประเทศ : 331,000 บาท/ปี (ไม่รวมซัมเมอร์)

หลักสูตรพิเศษ วิทย์ เคมีประยุกต์ : 182,000 บาท / ปี

**หมายเหตุ**
– นิสิตหลักสูตรพิเศษ/นานาชาติ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษที่คณะ นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนตามประกาศจุฬาฯ ของแต่ละหลักสูตร
– นิสิตชาวต่างประเทศ หมายถึง นิสิตที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.glurr.com

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

>> 5 วิธีการเดินทางไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> ค่าเทอม ม.ธรรมศาสตร์ แต่ละคณะ (ข้อมูลปี 2558)

>>ค่าเทอม มหาวิทยาลัยเอกชน กับ 8 คณะสุดฮิต

>>ค่าเทอม 5 มหาวิทยาลัยรัฐ แต่ละคณะจะถูก หรือแพงมาดูกัน

ขออภัย!

ไม่อนุญาติให้แสดงความคิดเห็นในบทความนี้