Admissions 59 mju ปริญญาตรี เรียนต่อ โควตา

เปิดรับแล้วจ้า! ระบบโควตา (พิเศษ) ม.แม่โจ้-แพร่ฯ

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดรับแล้วจ้า! ระบบโควตา (พิเศษ) ม.แม่โจ้-แพร่ฯ

น้องๆ คนไหน ที่กำลังรู้สึกเสียใจอยู่ตอนนี้ ที่พลาด Admissions ในปี 2559 นี้ไม่ติดอยู่ พี่มีข่าวดีมาบอกกันค่ะ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบโควตา (พิเศษ) เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค และส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ทำกิจกรรมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มาดูรายละเอียดกันต่อเลยค่ะ

เปิดรับแล้วจ้า! ระบบโควตา (พิเศษ) ม.แม่โจ้-แพร่ฯ

โดยที่ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เฉพาะแผนการเรียนวิทย์-คณิต เท่านั้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
2. เฉพาะแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช. 3 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3. ทุกแผนการเรียนหรือระดับ ปวช. 3 หรือเทียบเท่า ม. 6 (การศึกษานอกโรงเรียน) สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการชุมชน
4. ทุกแผนการเรียน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

ซึ่งน้องๆ สามารถเข้าไปสมัครออนไลน์ได้ตั้งวันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่านั้น ได้ที่เว็บไซต์ >> http://vichakarn.phrae.mju.ac.th/quotamjup/

โดยมีขั้้นตอนการสมัครดังนี้
1. กรอกเอกสารการสมัคร คลิกที่นี่
2. พิมพ์ใบสมัคร/ใบชำระเงิน เพื่อยืนยันเข้าเรียนต่อระบบรับตรง
3. ชำระเงินค่าสมัครเข้าเรียนพร้อมค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า แล้วส่งเอกสารพร้อมแนบสำเนาเอกสารการชำระเงินส่งทางไปรษณีย์
4. ตรวจผลการตรวจสอบ จากมหาวิทยาลัย
5. ตรวจสอบผลการชำระเงิน

**  หมายเหตุ 
1. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ที่ ข้อ 5. ภายใน 2 วันทำการ
2. หากสาขาวิชาใดเต็มจะไม่สามารถสมัคร/ชำระเงินผ่านธ.ไทยพาณิชย์/7-Eleven ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. การสมัครที่สมบูรณ์ต้องชำระเงินครบตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

หรือน้องๆ จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ที่ >> http://www.phrae.mju.ac.th/

——————————————————–

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

>> ดูเลย! มหาลัยรัฐบาล เปิดรับตรง 30 โครงการ หลังแอดมิชชั่น 59

>> มหาลัยเอกชน เปิดรับสมัครนักศึกษาหลัง Admissions 59 รวมรายชื่อพร้อมกำหนดการ