SOAS) มหาวิทยาลัยลอนดอน หลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรอินเดียศึกษา

เรียนไทย 2 ปี ลอนดอน 2 ปี หลักสูตรสองปริญญา เรียบครบทุกมิติ จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

Home / ข่าวการศึกษา / เรียนไทย 2 ปี ลอนดอน 2 ปี หลักสูตรสองปริญญา เรียบครบทุกมิติ จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (พีบีไอซี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือวิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา หรือ “โซแอส” มหาวิทยาลัยลอนดอน (School of Oriental and African Studies, SOAS) เปิดความร่วมมือหลักสูตรไทยศึกษา (หลักสูตรสองปริญญา)

หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree)

เรียนไทย 2 ปี ลอนดอน 2 ปี เรียบครบทุกมิติ จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

โดยผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ และหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน โดยใช้เวลาศึกษาในประเทศไทย 2 ปี และประเทศอังกฤษ 2 ปี จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลก

พร้อมจับมือ ม.ดัง สนับสนุนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน 20% ให้แก่นักศึกษาพีบีไอซี มธ. ทุกคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และ 50% สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์* ทั้งนี้ พีบีไอซี มธ. เตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกไปเรียนที่โซแอส ลอนดอน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป โดยโซแอส มหาวิทยาลัยลอนดอน เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งด้านอาณาบริเวณศึกษา โดยเฉพาะเอเชียศึกษา อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของอังกฤษกว่า 100 ปี

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด หลักสูตรสองปริญญา และโอกาสการเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pbic.tu.ac.th หรือเฟซบุ๊ก facebook.com/PBIC.TU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (พีบีไอซี) มธ. โดยหลักสูตรไทยศึกษา (Thai Studies) ร่วมกับวิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา หรือ “โซแอส” มหาวิทยาลัยลอนดอน (School of Oriental and African Studies, SOAS) พัฒนาความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ศึกษาเกี่ยวกับภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไม่ว่าจะเป็น พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย หรือไทย เรียนรู้วัฒนธรรมของภูมิภาค อาทิ สื่อ ภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการศึกษาที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษา ศาสนา ดนตรี ศิลปะและโบราณคดี มานุษยวิทยา ฯลฯ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตรดังกล่าวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มิได้มุ่งเน้นเรียนแค่ด้านภาษา แต่ต้องการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย ในบริบทวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าสนใจ

ผศ. ดร. นิธินันท์ กล่าวเพิ่มว่า ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง จากการเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียทั้งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจากมหาวิทยาลัยระดับโลก อย่างโซแอส มหาวิทยาลัยลอนดอน

ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษา พีบีไอซี มธ. ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 รวมทั้งมีผลคะแนน IELTS ระดับ 6 ขึ้นไป และทำการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.ucas.com จะได้รับโอกาสศึกษาที่โซแอส มหาวิทยาลัยลอนดอน เป็นเวลา 2 ปี พร้อมได้รับปริญญาถึงสองใบ ถือเป็นความร่วมมือด้านการเรียนแบบอาณาบริเวณศึกษา หลักสูตรสองปริญญา ที่เกิดขึ้นครั้งแรก และเป็นที่เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ พีบีไอซี มธ. กำหนดส่งนักศึกษารุ่นแรกไปเรียนที่โซแอส มหาวิทยาลัยลอนดอน ในเดือนกันยายน 2563

นอกจากความร่วมมือ หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยหลักสูตรไทยศึกษา พีบีไอซี วิทยาลัยฯ ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาความร่วมมือดังกล่าวในหลักสูตรอินเดียศึกษาเช่นเดียวกัน และคาดว่าจะส่งนักศึกษาอินเดียศึกษารุ่นแรกไปเรียนที่โซแอส มหาวิทยาลัยลอนดอน ภายใต้ความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา ในปี 2564 เพื่อเป็นการเติมเต็มโอกาสของนักศึกษาในการเรียนรู้ที่เป็นสากลยิ่งขึ้น ผศ. ดร. นิธินันท์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดหลักสูตรสองปริญญา และโอกาสการเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pbic.tu.ac.th หรือเฟซบุ๊ก facebook.com/PBIC.TU

บทความแนะนำ