คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง! รอบหลัง Admissions 59 คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง! รอบหลัง Admissions 59 คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม

ดูเลยค่ะ รับตรงรอบหลัง Admissions ปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะน้องๆ ตามมาดูรายละเอียดการสมัครทั้งหมดได้ที่นี้เลยค่ะ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม เปิดรับสมัครสอบตรง หลังแอดมิชชั่นแล้ว!

โดยในปีนี้ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ได้ทำการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 30 คน และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต)
3. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
4. มีคะแนน O-NETและ GAT/PAT
5. อายุไม่เกิน 25 ปี

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ยื่นคะแนนตามระบบแอดมิชชั่น ปี 2559
2. สอบข้อเขียน
3. สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครด้วยตัวเอง : รับสมัครถึงวันที 6 กรกฏาคม 2559 ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ19

2. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสยาม : http://www.siam.edu/

3. สอบข้อเขียน : วันที่ 11 กรกฏาคม 2559 สถานที่คณะเภสัชศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 11

4. ประกาศผลสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11 กรกฏาคม 2559

5. สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 12 กรกฏาคม 2559 สถานที่คณะเภสัชศาสตร์ อาคาร19 ชั้น11

6. ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 12 กรกฏาคม 2559

7. ตรวจร่างกาย : วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 เวลา 9.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสยาม : http://www.siam.edu/

สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.siam.edu/ และ http://admission.siam.edu/index.php
โทร.0-2867-8088, 0-2868-6000
แฟกซ์ 0-2457-3982, 0-2467-3174
E-mail : infosu@siam.edu