นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง โควตา

รับตรง 60 (โควตา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7 คณะ รวม 150 คน

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 (โควตา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7 คณะ รวม 150 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 150 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับตรง ปีการศึกษา 2560

คณะที่เปิดรับ 7 คณะ รวม 150 คน (ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)

1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะบริหารศาสตร์
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. คณะรัฐศาสตร์
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
7. คณะนิติศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2559
2. จะต้องกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษาในเขตจังหวัด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีษะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และสุรินทร์
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน และผลการเรียนเฉลี่ยมกลุ่มสาระรายวิชา (GPA) 4 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขากำหนดไว้
4. เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ในระดับสถานศึกษา ระดับเขตการศึกษา หรือระดับจังหวัด

เกณฑ์การคัดเลือก

1. GPAX 4 ภาคเรียน และ GPA 4 ภาคเรียน
2. ทดสอบความรู้ทางวิชาการ
3. การประเมินคะแนนคุณลักษณะของผู้สมัคร
4. สอบสัมภาษณ์

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

– เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่เว็บไซต์ : www.entry.ubu.ac.th

– ส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านสถานศึกษา ได้ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2559

– ชำระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 (ค่าสมัคร 200 บาท ชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ)

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : www.entry.ubu.ac.th

– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 กันยายน 2559

– ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : www.entry.ubu.ac.th

– ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินได้ที่ : www.entry.ubu.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดระเบียบการสมัครที่เว็บไซต์ : งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

——————————————————

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง >> รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com