นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง โควตา

รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ในสังกัดคณะ/หลักสุตรต่างๆ จำนวน 837 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2559
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
3. มีคุณสมบัติเฉพาะแต่ละประเภทโควตา ที่ได้ประกาศเอาไว้ อ่านได้ที่ระเบียบการสมัคร

โควตาและจำนวนที่รับ : เปิดรับ 9 ประเภทโควตา รวม 837 คน แบ่งเป็นดังนี้

1. โควตาโอลิมปิกวิชาการ
2. โควตากีฬา
3. โควตาศิลปวัฒนธรรม
4. โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
5. โควตาโครงการรักษ์เกษตร
6. โควตาเรียนดีชนบท
7. โควตาโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
8. โควตาโครงการเพาะพันธ์ปัญญา
9. โควตาโครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย

คณะที่เปิดรับสมัคร มี 9 คณะดังนี้

1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะบริหารศาสตร์
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะนิติศาสตร์
6. คณะรัฐศาสตร์
7. คณะศิลปศาสตร์
8. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
9. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

*** ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทุกประเภทโควตา และสมัครได้ 1 สาขาวิชา ต่อ 1 ประเภทโควตาเท่านั้น

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

1. ใช้ผลคะแนนเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียน + GPA 4 ภาคเรียน
2. ผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ
3. ผลการสอบสัมภาษณ์

กำหนดการคัดเลือก  

1. เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2559

2. สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัคร ได้ 2 ช่องทางดังนี้

– ทางไปรษณีย์ ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2559
– ส่งด้วยตนเอง วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2559

3. ชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2559 (ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมการรับชำระเงิน ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์  หรือธนาคารกรุงไทย หรือไปรษณีย์ทั่วประเทศ)

4. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 กันยายน 2559

5. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 กันยายน 2559

6. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2559

7. ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ วันที่ 28 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2559

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.entry.ubu.ac.th/

—————————————–

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง >> รับตรง 60 โควตาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com