นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

รับตรง 60 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับตรงสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 2560

จำนวนรับเข้าศึกษา

– จำนวน 80 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)รวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 2.75
3. มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
4. มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 18-25 (วิธีการคิด ค่าดัชนีมวลกาย = น้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสอง)

วิธีการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

1. ผลการสอบข้อเขียน 100%
2. ผลการตรวจร่างกาย ผ่าน
3. ผลการทดสอบสุขภาพจิต ผ่าน
4. ผลการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน

กำหนดการคัดเลือก

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 29 กันยายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://web.sut.ac.th/ces/
– สามารถเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัครของตนเองให้ถูกต้อง วันที่ 1 สิงหาคม – 29 กันยายน 2559
– ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559 (สามารถตวรจสอบการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ)
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559
– สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
– ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
– ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เข้ารับการสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพจิต วันที่ 17 ธันวาคม 2559
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 28 ธันวาคม 2559
– ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมทั้งชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 มกราคม 2560
– รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และเปิดภาคการศึกษา ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560

ดูรายละเอียดทั้งหมดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ : http://web.sut.ac.th/ces/รับสมัครนักศึกษา-หลักสู/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223-519, 044-223-507, 044-223-510 โทรสาร 044-223-506

เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/ตรวจสอบเอกสารการสมัคร : ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010

มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้ : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020

————————————————

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง >> รับตรง 2 โครงการแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com