นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง สอบรับตรง

รวมรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รวมรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งวิธีการรับสมัครออกเป็น 5 วิธีด้วยกัน มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับตรง มศว ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร

1. ประเภทรับตรงทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 29 มกราคม 2560

วิธีการคัดเลือก ใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2. ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ แบ่งการรับสมัคร ดังนี้

2.1 วิธีการคัดเลือก จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 14 ธันวาคม 2559

2.2 วิธีการคัดเลือก ใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 29 มกราคม 2560

3. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล และหลักสูตรนานาชาติ รับสมัครระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – วันที่ 1 มีนาคม 2560

วิธีการคัดเลือก จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย

4. โครงการเพชรในตม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2560 – วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

วิธีการคัดเลือก ใช้ผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

5. โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) รับสมัคร วันที่ 15 สิงหาคม 2559 – วันที่ 14 ธันวาคม 2559

วิธีการคัดเลือก จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ประเภทรับตรงทั่วไป ใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560

ประเภทรับตรงทั่วไป

ประเภทรับตรงทั่วไป

ประเภทรับตรงทั่วไป

ประเภทรับตรงทั่วไป

2. ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ แบ่งการรับสมัคร ดังนี้

2.1 จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย

ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ

ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ

 2.2 ใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560

ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ

ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ

ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง >> รายละเอียด 16 โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

3. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล และหลักสูตรนานาชาติ

โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล และหลักสูตรนานาชาติ

 4. โครงการเพชรในตม

 โครงการเพชรในตม

5. โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ : http://admission.swu.ac.th/home.php

———————————————-

ดูรายละเอียดทั้งหมดของการรับสมัครได้ที่ : http://admission.swu.ac.th/

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com