นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง สอบรับตรง

รับตรง 60 แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต (รอบที่ 1)

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยวิธีการสอบตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯ ม.รังสิต (รอบที่ 1)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2559

สามารถสมัครได้ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก1)

หรือสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ : https://www2.rsu.ac.th/Home

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-791-5500-10

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ

1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์

– สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

– สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน

*** วิทยาลัยแพทยศาสตร์เลือกสอบได้ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น

2. คณะทันตแพทยศาสตร์

– สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

3. คณะเภสัชศาสตร์

– สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม

– สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยในสมัคร

เอกสารในการสมัครสอบ รอบที่ 1

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ติดต่อซื้อได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน) ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษา(ใบ ปพ.7)

*** ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น!

ค่าสมัครสอบ

– ใบสมัคร 300 บาท ถ้าเลือกอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ กรณีเลือกมากกว่า 1 อันดับ เสียค่าสมัครสอบอันดับละ 500 บาท

เกณฑ์ในการคัดเลือก

1. ใบสมัคร ถูกต้องตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

2. สอบข้อเขียน และวิชาเฉพาะ (วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)

กำหนดการสอบข้อเขียน รอบที่ 1

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 – 16:30 น.

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 – 12:30 น.

สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

สถานที่ตั้งและการติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 3 โรงพยาบาลราชวิถี โทร 02-354 – 4725

คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

คณะเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก4) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-997-2200-30 ต่อ 1420,1422

วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน

01 : (ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ) คะแนนเต็ม 150 คะแนน สอบวันเสาร์ที่ 12 พ.ย.59 เวลา 09:00-12:00 น.

02 : (คณิตศาสตร์์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบวันเสาร์ที่ 12 พ.ย.59 เวลา 13:30-16:30 น.

03 : (วิทยาศาสตร์) คะแนนเต็ม 150 คะแนน สอบวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย.59 เวลา 09:00-12:30 น.

ประกาศผลสอบข้อเขียน รอบที่ 1

ในวันอังคาร ที่ 15 พ.ย.59 เวลา 12.00 น.ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก1) มหาวิทยาลัยรังสิต

หรือสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ : https://www2.rsu.ac.th/home

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบทั้งหมดได้ที่ : https://www2.rsu.ac.th/News/WEB60301

———————————————–

ภาพประกอบจาก IG : @rangsituniversity