มทร.ธัญบุรี มทร.พรนคร เปิดเทอม แอดมิชชั่น โควตา

มทร.ธัญบุรี-พระนคร เปิดภาคเรียนตามระบบเดิม พร้อมเพิ่มรับโควตามากขึ้น 2560

Home / ข่าวการศึกษา / มทร.ธัญบุรี-พระนคร เปิดภาคเรียนตามระบบเดิม พร้อมเพิ่มรับโควตามากขึ้น 2560

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า สภา มทร.ธัญบุรี ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนในระบบเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของนักเรียน และนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

มทร.ธัญบุรี-พระนคร เปิดภาคเรียนตามระบบเดิม เริ่มปีการศึกษา 2560

โดยให้เหตุผลว่า เพราะหลายประเทศในอาเซียนไม่ได้เปิด-ปิดภาคเรียนช่วงเวลาเดียวกัน และระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ก็ไม่มีการขยับการเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน ทำให้เกิดช่องว่างของเวลาหลังจากที่เด็กจบ ม.6 แล้วหลายเดือน ดังนั้นถ้าไม่สามารถปรับให้การเปิด-ปิดภาคเรียนเป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศได้ ก็ควรกลับไปเป็นระบบเดิม และตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้วางแผนเตรียมความพร้อม ทำความเข้าใจกับนักศึกษาแล้ว ซึ่งการเปิด-ปิดภาคเรียนครั้งนี้จะส่งผลให้นักศึกษาเรียนจบเร็วขึ้น 3 เดือน และสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วยิ่งขึ้น หากนักศึกษาที่จบแล้วแต่ยังหางานทำไม่ได้ ทางมหาวิทยาลัยจะจัดการอบรมความรู้เพิ่มเติมให้ฟรี เช่น ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ด้านธุรกิจ SME ฯลฯ

และ รศ.ดร.ประเสริฐ ได้กล่าวต่อว่า “แม้ มทร.ธัญบุรี จะกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม แต่การรับนักศึกษายังคงรับในระบบรับตรงร่วมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ แต่ในปีการศึกษา 2560 มทร.ธัญบุรี จะไม่รับผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชันแล้ว เพราะระบบดังกล่าวมีความเหลื่อมล้ำเรื่องของเวลา แต่จะไปขยายการรับระบบโควตามากขึ้นจากที่รับอยู่ 20-30% ก็จะเพิ่มเป็น 40% ส่วนที่เหลือจะเป็นแบบรับตรงที่จัดสอบเอง”

ด้าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร กล่าวอีกด้วยว่า สภา มทร.พระนคร มีมติให้มหาวิทยาลัยกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนช่วงเวลาเดิมเช่นกัน เนื่องจากการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนส่งผลกระทบหลายเรื่อง เช่น ช่องว่างของเวลาเด็กที่จบ ม.6 ต้องรอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนานหลายเดือน เรื่องสภาพอากาศที่ไม่เหมาะกับบ้านเรา อีกทั้งประชาคมมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะไปเปิด-ปิดตามอาเซียน ดังนั้น มทร.พระนคร จะกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนเหมือนเดิมในปีการศึกษา 2560 ด้วยเช่นกัน

—————————————-

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/education/520647
ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com