นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง โควตา

รับตรง 60 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน ม.6 ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะที่เปิดรับสมัคร (เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น)

– คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 215 คน
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 275 คน
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 75 คน
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 220 คน
– คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 640 คน
– คณะบริหารธุรกิจ (โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ) จำนวน 80 คน
– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 285 คน
– คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน 60 คน

กำหนดการคัดเลือก

– เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://www.admissions.rmutk.ac.th/
– ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 11 พฤศจิกายน 2559 ได้ที่เคาร์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยูธยา ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย
– ประกาศรายชื่อ และสถานที่สอบ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
– จัดการสอบในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2559
– ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559
– บันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่ และชำระเงินต่าเทอม ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– ม.6 หรือ ปวช. และ ปวส. (สำหรับหลักสูตรเทียบโอน)
– คุณสมบัติด้านแผนการเรีบน และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา เป็นไปตามแต่ละคณะ/สาขากำหนด

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

– การสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นๆ ที่คณะกําหนดตามความเหมาะสม

ติดตามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/0By4aaK8KagAdNkNQcEV1MjE4Q3M/view

เว็บไซต์สมัครเรียนของมหาวิทยาลัย : http://www.admissions.rmutk.ac.th/admissions/system/web/system/quota/index.php

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : http://www.admissions.rmutk.ac.th/admissions/system/web/

———————————————

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com