นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ รับสมัคร

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการสมทบพิเศษ

Home / ข่าวการศึกษา / พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการสมทบพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2558
ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ที่มีผลคะแนนการสอบ O- NET/GAT/PAT
และรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัย ทั้งโครงการปกติ และโครงการสมทบพิเศษ ดังนี้

p1

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558
Download ระเบียบการรับสมัคร และสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ที่เว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th/
สอบถามรายละเอียดที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทร. 02 555 2000 ต่อ 1626, 1627