คณะแพทยศาสตร์ รับตรง รับตรง60

รับตรง 60 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยผ่านระบบรับตรง ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม

กำหนดการคัดเลือก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม

จำนวนที่รับ

  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 48 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่าที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เกณฑ์การคัดเลือก

1. การสอบข้อเขียน

  • เคมี ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20
  • ฟิสิกส์ ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20
  • ชีววิทยา ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20
  • คณิตศาสตร์ ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20
  • ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20

2. การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย และทดสอบภาวะด้านจิตเวช

สามารถเข้าไปดูระเบียบการสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/0BwJR54FN09wtWWpQNE8tYUpHa0k/view

เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยสยาม : http://www.medsiamu.com/newmedsiam/

——————————–

เรื่องน่ารู้ แถลงการณ์ฉบับที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ ม.ลัยสยาม

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม

บทความที่น่าสนใจ