9 วิชาสามัญ ประกาศผลสอบ

ประกาศผลการสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 เช็คกันได้ที่นี่เลย!!

Home / ข่าวการศึกษา / ประกาศผลการสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 เช็คกันได้ที่นี่เลย!!

สอบเสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จัดสอบไปเมื่อวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้ทาง สทศ. ก็ได้ทำการประกาศผลสอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าน้องๆ คนไหน ยังไม่ทำการตรวจสอบผลคะแนน ก็สามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบตามลิงค์ด้านล่างนี้กันได้เลย

ประกาศผลการสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

>> คลิกตรวจผลสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา <<

หรือ www.gatpat.niets.or.th

ผลการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560

เรื่องน่ารู้ วิชาสามัญ 9 วิชา ต้องสอบอะไรบ้าง?

 1. วิชาภาษาไทย
 2. วิชาสังคมศึกษา
 3. วิชาภาษาอังกฤษ
 4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (สายวิทย์และศิลป์คำนวณ)
 5. วิชาฟิสิกส์
 6. วิชาเคมี
 7. วิชาชีววิทยา
 8. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์ภาษา)
 9. วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สายศิลป์ภาษา)

** หมายเหตุ ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีการสอบเพียงแค่ 7 วิชาเท่านั้น แต่ในปีนี้ 59 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก 7 เป็น 9 คือ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานของสายศิลป์

มหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา มี 27 แห่ง ดังนี้

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. มหาวิทยาลัยนครพนม
 11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 13. มหาวิทยาลัยบูรพา
 14. มหาวิทยาลัยพะเยา
 15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 16. มหาวิทยาลัยมหิดล
 17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 18. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 21. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 22. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 25. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 26. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 27. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อีกหนึ่งการสอบที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญก็คือ กสพท เพราะใช้ในสัดส่วนการคัดเลือกถึง 70% กันเลยทีเดียว น้องๆ คนไหนที่ลงสอบไปก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับการสอบ กสพท ด้วยนะ

** หมายเหตุ แต่ก็ใช่ว่าทั้ง 27 มหาวิทยาลัยนี้จะใช้แต่ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ เพราะบางมหาวิทยาลัยอาจจะเลือกใช้ข้อสอบอื่นๆ ได้ตามแต่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ ซึ่งน้องๆ ต้องศึกษาระเบียบการก่อนการสมัครรับตรงโครงการต่างๆ เป็นอย่างดีก่อนจะสมัครสอบ

บทความแนะนำ