นักเรียน ประเทศฟินแลนด์ ระบบการศึกษา

ทำแน่!! ฟินแลนด์ ประเทศแรกในโลก ที่จะยกเลิกวิชาเรียนทั้งหมด 

Home / ข่าวการศึกษา / ทำแน่!! ฟินแลนด์ ประเทศแรกในโลก ที่จะยกเลิกวิชาเรียนทั้งหมด 

ประเทศฟินแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก เพราะไม่ว่าจะเป็นจัดอันดับในเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับการการศึกษา ฟินแลนด์ก็มักที่จะติดอันดับเข้ามาในท็อป 10 อยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ประเทศฟินแลนด์ก็ยังไม่พอใจในความสำเร็จนี้มากเท่าไหร่ จึงได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการปฏิวัติอย่างแท้จริงเกี่ยวกับระบบการศึกษาในโรงเรียนใหม่ทั้งหมด โดยต้องการที่จะนำเอาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ออกจากหลักสูตรของโรงเรียน

ฟินแลนด์ ปฏิวัติระบบการศึกษาใหม่

Marjo Kyllönen หัวหน้ากรมสามัญศึกษา ประเทศฟินแลนด์ ได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ว่า “มีโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในวิธีที่ล้าสมัย แต่ก็มีประโยชน์ในช่วงของการเริ่มต้นในปี 1900 เท่านั้น แต่ในปัจจุบันความต้องการทางการศึกษาไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้ว ซึ่งเราต้องการสิ่งที่เหมาะสมสำหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่า”

แทนที่เราจะเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เรียนแต่วิชาการหรือเรียนแต่ในห้องเรียนเท่านั้น เราจะเปลี่ยนให้นักเรียนได้เรียนรู้จริงในเหตุการณ์และปรากฏการณ์ในรูปแบบสหวิทยาการ (ควบรวมหลายวิชาต่อหนึ่งประสบการณ์) เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาตร์ในเรื่องสงครามโลกครั้งที่สอง จะเป็นการถูกตรวจสอบจากมุมมองงประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือการทำงานในร้านกาแฟ นักเรียนก็จะดูดซับความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ วิชาเศรษฐศาสตร์ และทักษะการสื่อสารผ่านการลงมือทำงานจริง เป็นต้น

ฟินแลนด์ ประเทศแรกในโลก ที่จะยกเลิกวิชาเรียนทั้งหมด

ซึ่งระบบการศึกษานี้จะเริ่มใช้กับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป คือให้นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อหรือประสบการณ์ที่เขาต้องการศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยต้องคำนึงถึงเป้าหมายและความปรารถนาของตนเองเป็นหลัก ให้สอดคล้องกับความสามารถของตนเองและสิ่งที่เราอยากที่จะทำในอนาคต วิธีนี้ทำให้นักเรียนไม่ต้องเรียนผ่านหลักสูตรทั้งฟิสิกส์หรือเคมี ทำให้สามารถคิดได้ว่า “เราต้องเรียนรู้สิ่งนี้ด้วยหรือไม่? หรือเราต้องเรียนรู้อะไรบ้าง ถึงจะทำในสิ่งที่ต้องการได้” จากเดิมที่นักเรียนจะต้องนั่งเรียนอยู่ในแต่ห้องเรียน และต้องคอยตอบคำถามเมื่อคุณครูถามเท่านั้น แต่เมื่อระบบการศึกษาเปลี่ยนไปก็ทำให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้เรียนรู้การทำงานจริง

นอกจากนี้ระบบการศึกษาใหม่ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณครูอีกด้วย ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างคุณครูและนักเรียนมากยิ่งขึ้น คุณครูต้องปรับการสอนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาใหม่ ทั้งการวิธีการสอน การนำเสนอข้อมูลของนักเรียนในการประเมินผลการเรียน การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังทำให้คุณครูได้รับค่าสอนที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งสำหรับการทำระบบการศึกษาใหม่นี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2020

แล้วเพื่อนๆ คิดอย่างไรกันบ้าง? เกี่ยวกับระบบการศึกษาใหม่นี้…. ที่ทำให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น ที่เน้นการเรียนรู้จริง ประสบการณ์จริง ที่ไม่ได้เรียนแต่ในห้องเรียนเท่านั้น

ที่มา : brightside.me