มจพ รับตรง โครงการสมทบพิเศษ

รับตรง 9 คณะ โครงการสมทบพิเศษ (ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน) มจพ. ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 9 คณะ โครงการสมทบพิเศษ (ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน) มจพ. ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านรับตรง โครงการสมทบพิเศษ (ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปิดแล้ว! รับตรง โครงการสมทบพิเศษ

กำหนดการคัดเลือก

ปฏิทินการรับสมัคร

กำหนดการคัดเลือก

ปฏิทินการสอบคัดเลือก

กำหนดการคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ต้องสำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. เท่านั้น
  2. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน ส าหรับผู้จบ ปวส.
  3. ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ ในการสมัครรับคัดเลือก

คณะที่เปิดที่รับสมัคร

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

คณะที่เปิดที่รับสมัคร

คณะที่เปิดที่รับสมัคร

จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

คณะที่เปิดที่รับสมัคร

จัดการศึกษาที่ มจพ. ระยอง

คณะที่เปิดที่รับสมัคร

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

1. ใช้ผลคะแนนสอบ ONET

2. ใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันสอบ) มีดังนี้

  • ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2558
  • ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 เดือนมีนาคม 2559
  • ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2559
  • ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 เดือนมีนาคม 2560

** ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะยึดเอาผลคะแนนของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มาใช้ในการคัดเลือก โดยจะเอาคะแนนสอบที่ดีที่สุดมาพิจารณาในการคัดเลือก

วิธีการสมัครคัดเลือก มีดังนี้

1. เราสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 4 อันดับ โดยจะเลือกสมัครสาขาวิชาในโครงการใดก่อนก็ได้

** กรณีที่ ต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระทำได้ในช่วงเวลาของกำหนดการรับสมัคร ให้ผู้สมัครดำเนินการ login เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิกการสมัครเดิม จากนั้นทำการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง

2. ค่าสมัครสอบ เริ่มต้นสำหรับการเลือกสาขาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)

** ทั้งนี้ผู้สมัครจะชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทาง ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา โดยนำในแจ้งการชำระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และให้ตรวจสอบกำหนดวันที่ชำระเงินด้วย

———————————————–

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดระเบียบการสมัครได้ที่ : คลิกเลย

เข้าสู้ระบบการสมัครออนไลน์ : คลิกเลย

เว็บไซต์ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ. : คลิกเลย