ปิดเทอม สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อาเซียน เปิดเทอม

ทปอ. ยันใช้มติ การเปิด-ปิดภาคเรียน ตามอาเซียนต่อไป เพื่อความเป็นสากล

Home / ข่าวการศึกษา / ทปอ. ยันใช้มติ การเปิด-ปิดภาคเรียน ตามอาเซียนต่อไป เพื่อความเป็นสากล

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ออกมายืนยันว่า มติที่ประชุมของทปอ. ยังคงยึดเวลาเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียนเหมือนเดิม

ทปอ. ยัน เปิด-ปิดเทอม ตามอาเซียน

เนื่องจากประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อความเป็นสากล ถึงแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการเรียนการสอนวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องเวลาของการการฝึกสอนที่ไม่สอดคล้องกัน รวมทั้งยังสิ้นเปลืองสาธารณูปโภค เพราะเปลี่ยนมาเปิดการเรียนการสอนช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นฤดูร้อนนั่นเอง

ทปอ. ยันใช้มติ เปิด-ปิดเทอม ตามอาเซียน

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ ประธาน ทปอ. ได้เสนอว่า ให้ทางคณบดีปรึกษากับอธิการบดีของแต่ละมหาวิทยาลัยเอง เนื่องจากมติของ ทปอ. เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ก็สามารถทำได้ จากนี้ทาง ส.ค.ศ.ท. ได้เตรียมมติคัดค้านการเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียนเสนอต่อ ทปอ. และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้พิจารณาและศึกษาในเชิงลึกตามหลักสูตรของแต่ละภาควิชาอีกครั้ง

ที่มา : PPTV HD36

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง