คณะเศรษฐศาสตร์ ปิดคณะ มหาวิทยาลัยเอกชน หลักสูตรการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเอกชน ทยอยปิด คณะเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากมีผู้สมัครเรียนน้อยลงเรื่อย ๆ

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัยเอกชน ทยอยปิด คณะเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากมีผู้สมัครเรียนน้อยลงเรื่อย ๆ

เศรษฐศาสตร์ (Economics) เป็นสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต กระจาย การบริโภคสินค้า และการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งจะเริ่มศึกษาตั้งแต่วิธีการควบคุมและการกระจายทรัพยากรของมนุษย์ แต่ในปัจจุบันได้มีมหาวิทยาลัยเอกชนหลาย ๆ แห่งด้วยกัน ได้เริ่มทยอยปิดสาขาวิชานี้กันไปอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยเอกชน ทยอยปิดคณะเศรษฐศาสตร์

เพราะมีจำนวนเด็ก ๆ ที่เลือกเข้าศึกษาต่อทางด้านนี้น้อยลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไม่ตรงต่อความต้องการของนายจ้าง ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนได้มีการเน้นการเรียนการสอน ในหลักสูตรธุรกิจเกม สตาร์ทอัพ และด้านอีคอมเมิร์ซ มากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกระแสธรุกิจโลกในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเอกชน ทยอยปิดคณะเศรษฐศาสตร์

โดย นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เริ่มมีการปิดคณะ/สาขาเศรษฐศาสตร์ หลังจากมีจำนวนนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ยังมีการเปิดการเรียนการสอนอยู่นั้น ก็มีจำนวนนักศึกษาลดน้อยลงปีละ 20-40 %

เนื่องจากเด็ก ๆ ที่จบการศึกษาออกไปนั้น ได้มีการประเมินว่าสมัครงานยาก เพราะนายจ้างต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมากกว่า เช่น ด้านธนาคารก็จะเน้นสาขาบัญชีหรือการเงิน เป็นต้น ดังนั้นหลาย ๆ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับหลักสูตเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับผู้เรียนในสาขาต่าง ๆ แทน

มหาวิทยาลัยเอกชน ทยอยปิดคณะเศรษฐศาสตร์

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อตามทันความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น การลดค่าเทอม 20-30 % และการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องต่อความต้องการของนักศึกษายุคนี้ให้มากยิ่งขึ้น เช่น ธุรกิจเกม สตาร์ทอัพ โลจิสติกส์ และด้านอีคอมเมิร์ซ ฯลฯ เนื่องจากในปัจจุบันนักศึกษาที่จบออกไปนั้นได้มีการเปลี่ยนแนวคิดที่จะไปเป็นผู้ประกอบการมากกว่าการเป็นลูกจ้างในบริษัท

ทั้งนี้ วิชาเศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานไปแล้วสำหรับการเรียนการสอน เนื่องจากยังมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันและใช้ในงานเพื่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาคได้ อย่างไรก็ตามในมหาวิทยาลัยเอกชนก็มีมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ยังคงเปิดสอนในสาขาเศรษฐศาสตร์อยู่ (และหนึ่งในนั้นที่ยังเปิดสอนอยู่ก็คือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ขณะที่มหาวิทยาลัยของภาครัฐที่เปิดอยู่ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ

มหาวิทยาลัยเอกชน ทยอยปิดคณะเศรษฐศาสตร์

นางเสาวณีย์ ได้กล่าวต่ออีกด้วยว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีแผนที่จะขยายสาขาไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นหลังจากแนวโน้มจำนวนเด็กใหม่เริ่มลดลง เนื่องจากแต่ละครอบครัวมีบุตรไม่มากและหลายคนก็ยังครองตัวเป็นโสดโดยไม่มีการแต่งงาน ซึ่งต่างจากประชากรในประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง

ล่าสุดได้มีการลงนามความร่วมมือในการขยายหลักสูตรเอ็มบีเอ (MBA) ไปยังเมืองย่างกุ้ง และได้ขยายหลักสูตรเพิ่มไปยังเมืองมัณฑะเลย์ และยังมีแผนขยายเพิ่มไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอื่น ๆ ทั้ง สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา เป็นต้น

ด้าน นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ) กล่าวว่า ค่อนข้างเสียใจมากที่หลาย ๆ มหาวิทยาลัยได้มีการปิดการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากมีจำนวนเด็กเข้าเรียนน้อยลง แต่ยืนยันว่า สาขาเศรษฐศาสตร์ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ประเทศอยู่ และเชื่อว่าผู้ที่จบด้านนี้ยังคงเป็นที่ต้องการของหลาย ๆ องค์กรหรือหน่วยงาน

ข้อมูลจาก : www.dailynews.co.th

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ