ทุนการศึกษา รับสมัครนักศึกษา สอบตรง

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครพร้อมกันทั้ง Portfolio และรอบสอบตรง

Home / ข่าวการศึกษา / สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครพร้อมกันทั้ง Portfolio และรอบสอบตรง

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ท.ญ.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อตั้งโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อปี พ.ศ. 2549 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดอบรมสัมมนาด้านเทคโนโลยีและการจัดการ การให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม และวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การจัดสอนภาษาต่างประเทศ การจัดพิมพ์หนังสือและวารสารทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการใหม่ๆ และให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

TNI เปิดรับสมัครพร้อมกัน 2 ประเภท Portfolio และรอบสอบตรง

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท Portfolio โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รอบยื่น Portfolio 3 ธ.ค. 61-31 มี.ค. 62

 • สำหรับน้อง ม.6, ปวช.3
 • ไม่กำหนดเกรด
 • ยื่นพอร์ต+สัมภาษณ์ ไม่ต้องสอบข้อเขียน
 • พอร์ตใครเด็ด รับทุน 25% ไปเลย

รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร คลิก!

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครพร้อมกัน 2 ประเภท

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รอบสอบตรง-ชิงทุน รอบที่ 2 วันที่ 3 ธ.ค. 61-25 เม.ย. 62

 • สำหรับน้อง ม.6, ปวช.3, ปวส.2, เด็กซิ่ว
 • ไม่กำหนดเกรด (สอบชิงทุนใช้เกรด 2.50+)
 • สอบข้อเขียน+สัมภาษณ์
 • ใครเจ๋งสุด รับทุน 100% ไปเลย

รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร คลิก!

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครพร้อมกัน 2 ประเภท

หลักสูตรที่เปิดรับ และคุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะหลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AE)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)

คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)

 • สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (MI)
 • สาขาวิชาการบัญชี (AC)
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)
 • สาขาการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)
 • สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (CM)
 • สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH)

บทความอื่นๆ เกี่ยวกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น