ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนเรียนต่อ เรียนต่อต่างประเทศ

ทุนรัฐบาลโรมาเนีย ประจำปีการศึกษา 2019 – 2020 เปิดรับสมัครแล้ว !!

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนรัฐบาลโรมาเนีย ประจำปีการศึกษา 2019 – 2020 เปิดรับสมัครแล้ว !!

ประเทศโรมาเนีย เป็นประเทศที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อ ประเทศโรมาเนียตั้งอยู่ในทวีปยุโรป แต่เป็นยุโรปฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ เราจึงไม่คุ้นกับประเทศนี้ ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลของประเทศโรมาเนียก็ได้ทำการประกาศ ให้ทุนกับนักศึกษาต่างชาติ สำหรับปีการศึกษา 2019-2020

ทุนรัฐบาลโรมาเนีย เปิดรับสมัครแล้ว!!

แต่ก่อนขอทุนอยากให้ทุกคนลองศึกษาข้อมูลของประเทศนี้ดีๆ ก่อน เพราะที่นี่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ แต่ใช้ภาษาโรมาเนียเป็นภาษาหลัก จึงอยากให้พิจาณาก่อนว่าไปเรียนเพราะสาเหตุใด ถ้าอยากฝึกภาษาอังกฤษ ทุนไปเรียนที่โรมาเนียอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ความตั้งใจเสียเท่าไหร่

ทุนที่รัฐบาลโรมาเนียให้จะมีทั้งหมด 85 ทุนด้วยกัน โดยจะพิจาราณาให้ทุนจากใบสมัครที่ส่งเข้ามา ผู้ที่ตัดสินให้ทุนคือกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อที่จะคัดเลือกผู้ได้รับทุนมาเรียน ที่ประเทศโรมาเนีย

คุณสมับติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นชาวต่างชาติ และไม่ใช่คนที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป
2. ต้องไม่ถือสัญชาติโรมาเนีย
3.จะต้องมีผลการเรียนที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี
4. อายุจะนับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ได้รับทุน โดยเกณฑ์อายุมีดังนี้

  • ปริญญาตรี ไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาโท และปริญญาเอก ไม่เกิน 45 ปี

ขอบเขตการให้ทุน

การให้ทุนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

1.ระดับปริญญาตรี จะเป็นทุนสำหรับผู้ที่จบชั้นมัธยม หรือจบการศึกษาในเทียบเท่าก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งระยะเวลาในการเรียนระดับปริญญาตรีจะอยู่ที่ 3-6 ปีขึ้นอยู่กับคณะที่เลือกเรียน

2. ระดับปริญญาโท จะเป็นทุนสำหรับผู้ที่จบ ป.ตรี แล้ว ใช้เวลาเรียนประมาณปีครึ่ง – 2 ปี ซึ่งจะต้องทำวิทยานิพนธ์จบด้วย

3. ระดับปริญญาเอก จะเป็นทุนสำหรับผู้ที่เรียนจบ ป. โท แล้ว ระยะเวลาการเรียนประมาณ 3 -4 ปี ขึ้นอยู่กับคณะ แต่การเข้าเรียนในระดับนี้จะต้องสมัคร และมีการทดสอบด้วย

คณะที่เปิดให้เรียนก็เช่น สถาปัตยกรรม, ทัศนศิลป์, อารยธรรม และวัฒนธรรมโรมาเนีย, วารสาร, การเมืองและการบริหาร, วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา, สังคมและมานุษยวิทยา, น้ำมันและก๊าซ, วิทยาศาสตร์การเกษตร, สัตวแพทย์ศาสตร์ แต่การให้ทุนนี้จะไม่ได้อนุญาติให้เลือกเรียนในคณะแพทย์ และเภสัช อีกทั้งผู้ที่ได้ทุนจะต้องเรียนภาษา และวัฒนธรรมโรมาเนียเป็นระยะเวลา 1 ปี

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ สถานเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย ซึ่งอยู่ที่ตึกสิรินรัตน์ ชั้น 12 (ตรงข้ามตึกมาลีนนท์) ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพ

เอกสารที่ต้องใช้

1. จดหมายรับรองทางการทูต (หนังสือนำจากสถานเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย)
2. ใบสมัคร
3. สำเนาแสดงผลการเรียนที่แปลเป็น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาโรมาเนียแล้ว
4. สำเนาเอกสารแจ้งเกิดที่แปลงเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝั่งเศส หรือภาษาโรมาเนียแล้ว
5. สำเนาเอกสารหน้าพาสปอร์ต
6. ใบรับรองแพทย์

ระยะเวลาการปิดรับสมัคร

15 มีนาคม 2562

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม www.mae.ro

บทความแนะนำ