ทุนการศึกษา ทุนปริญญาโท ทุนเรียนต่อ เรียนต่อต่างประเทศ

ทุนลดค่าเรียน ป. โทของ University of Oulu ประเทศฟินแลนด์

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนลดค่าเรียน ป. โทของ University of Oulu ประเทศฟินแลนด์

The University of Oulu มีโครงการให้ทุนกับนักศึกษาที่จะมาเรียนต่อในระดับปริญญาโท โดยทุนนี้จะช่วยลดค่าเรียน 75 % จากราคาเต็มให้กับผู้ที่สมัครเรียน ป. โทอินเตอร์ ในหลักสูตรใดก็ได้

ทุนลดค่าเรียน ป.โทของ University of Oulu

University of Oulu International Master’s Scholarships 2019-2020 เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนในหลักสูตรปริญญาโทอินเตอร์ของ University of Oulu เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยทุนนี้จะเป็นส่วนลดค่าเทอมในแต่ละเทอม ซึ่งจะได้ส่วนลดไปเทอมละ 75 %  ของราคาค่าเทอมเต็มจำนวน

** ข้อบังคับทุน**

ทุนนี้จะได้ต่อเนื่องก็ต่อเมื่อ ผู้ได้รับทุนเรียนครบ 55 ECTS ต่อปีการศึกษา (ECTS : European Credit Transfer System คือระบบการนับหน่วยกิตแบบหนึ่ง ที่ใช้ในประเทศฝั่งยุโรป) ถ้าเกิดผู้ที่ได้ทุนไม่สามารถเรียนให้ผ่านตามจำนวนหน่วยกิตที่ตั้งเอาไว้ ในปีที่ 2 จะต้องจ่ายค่าเรียนแบบเต็มจำนวน ยกเว้นว่าป่วยหนัก จึงจะได้รับการยกเว้น

วิธีการสมัครทุน

การสมัครทุนจะไม่มีเอกสารให้สมัครแยก การให้ทุนจะพิจารณาจากข้อมูลที่เขียนลงไปในใบสมัครเรียนว่าตรงตามคุณสมบัติที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้หรือไม่ ถ้าคุณสมบัติตรงกับข้อกำหนดการให้ทุนก็จะได้รับทุนนี้ไปเลย

ระยะเวลาการรับสมัคร

1 พฤศจิกายน 2018 – 23 มกราคม 2019

**การจ่ายเงินค่าเรียนจะต้องชำระก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2019 ไม่อย่างนั้นการสมัครเรียนจะถือเป็นโมฆะ 

อัตราค่าเรียนของแต่ละคณะ (รายปี)

 • Architecture  13,000 ยูโร
 • Biomedical Engineering: Biomechanics and Imaging  10,000 ยูโร
 • Biomedical Engineering: Signal and Image Processing 10,000 ยูโร
 • Computer Science and Engineering 10,000 ยูโร
 • Environmental Engineering 10,000 ยูโร
 • Ecology and Population Genetics 12,000 ยูโร
 • Mineral Resources and Sustainable Mining 10,000 ยูโร
 • Economics 12,000 ยูโร
 • Education and Globalisation 13,000 ยูโร
 • Finance 12,000 ยูโร
 • Financial and Management Accounting 12,000 ยูโร
 • International Business Management 12,000 ยูโร
 • Learning, Education and Technology 13,000 ยูโร
 • Marketing 12,000 ยูโร
 • Product Management 10,000 ยูโร
 • Protein Science and Biotechnology 13,000 ยูโร
 • Software, Systems and Services Development in Global Environment 10,000 ยูโร
 • Wireless Communications Engineering 10,000 ยูโร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oulu.fi/

ภาพ : www.oulu.fi

บทความแนะนำ