ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ วิชาเฉพาะทาง หลักสูตรใหม่ แนะแนวการศึกษา

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอน วิชาเฟซบุ๊กศึกษา ที่เดียวในประเทศไทย

Home / ข่าวการศึกษา / ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอน วิชาเฟซบุ๊กศึกษา ที่เดียวในประเทศไทย

สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC) คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิด วิชาเฟซบุ๊กศึกษา (Facebook Studies) ที่ซึ่งถือเป็นวิชาเฉพาะทาง ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ภูมิใจในการนำเสนอปีการศึกษานี้ ทั้งนี้เฟซบุ๊กถือเป็นแพลตฟอร์มสื่อเครือข่ายสังคมที่เกือบทุกคน ทุกองค์กรต้องใช้ให้เป็นและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้สอดคล้องต่อจุดยืนของแบรนด์ที่วางเอาไว้ รายวิชานี้สอนโดยอาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก) ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิชาเฟซบุ๊กศึกษา ที่เดียวในประเทศ ที่บรรจุในหลักสูตร ป.ตรี

นอกจากเน้นการสอนรูปแบบการใช้งานและการบริการทางการสื่อสารการตลาดต่างๆของเฟซบุ๊กแล้ว ยังสอนถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในชุมชนออนไลน์ การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์และบุคคลในสื่อเฟซบุ๊ก การเก็บข้อมูลและวิจัยกลุ่มผู้ใช้บริการเฟซบุ๊ก รวมถึงการทำการตลาดผ่านช่องทางเฟซบุ๊กจริงตนเอง

วิชาเฟซบุ๊กศึกษา

หลักสูตรการสอน

เนื้อหาในการสอน แบ่งออกเป็น 15 สัปดาห์ ดังนี้ สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเฟซบุ๊ก ประวัติความเป็นมาเฟซบุ๊ก หน้าที่และวัตถุประสงค์ของเฟซบุ๊ก และการให้บริการของเฟซบุ๊ก ความสำคัญของเฟซบุ๊ก คือ การสมัครใช้งานเฟซบุ๊ก เทคนิคการประชาสัมพันธ์การทำการตลาดผ่านเฟซบุ๊กกรณีศึกษา ตัวอย่าง องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล ที่นำเฟซบุ๊กไปใช้ คุณสมบัติของเฟซบุ๊ก คือ Facebook Profile (ส่วนตัว), Facebook Page (ธุรกิจ), Facebook Group (กลุ่ม), Facebook Live (ถ่ายทอดสด) และ Facebook Marketplace (พื้นที่ตลาดออนไลน์)

วิชาเฟซบุ๊กศึกษา

แนวคิดการสร้าง Facebook Page เพื่อการตลาด

คือ ตั้งชื่อ Facebook Page สร้าง Cover, Profile Pictureตั้งชื่อย่อ URL Page กระบวนการดึงคนมา Like Page ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจาก Page Insight และปรับแต่ง อัปเดตข้อมูลพื้นฐาน Page การสร้างเนื้อหา Content บนเฟซบุ๊ก คือ กลยุทธ์ในการสร้างเนื้อหาของ Page เทคนิคการทำเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ

เทคนิคการสร้างข้อความ ภาพและวิดีโอ

เทคนิคขนาดรูปภาพต่างๆในการสื่อสาร และการวางแผนการโพสต์เนื้อหา การทำการตลาดโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook Marketing) คือ พื้นฐานเกี่ยวกับโฆษณาเฟซบุ๊ก โครงสร้างโฆษณาเฟซบุ๊ก วัตถุประสงค์ในการโฆษณา การซื้อ การประมูล การตั้งค่าโฆษณาเฟซบุ๊ก การสร้างกลุ่มเป้าหมาย Facebook Targeting คือ ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย (Audience Type) วิธีการส้รางกลุ่มเป้าหมาย การทำ Retargeting เทคนิคการสร้าง Custom Audience และการสร้าง Lookalike Audience

วิชาเฟซบุ๊กศึกษา

นอกจากนี้ การสร้าง Project โครงงานรูปแบบ Capstone โดยเป็นโครงงานสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊ก (Fanpage Facebook) ทางธุรกิจตั้งแต่ต้นทางไปสู่ปลายทาง เพื่อมีรายได้จริงในอนาคต ตามสโลแกนที่ว่า “ความสำเร็จไม่ต้องรอให้เรียนจบ” ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะมีความสำเร็จได้ มีธุรกิจได้ โดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ สามารถสร้างอนาคตกันตั้งแต่ปี 1 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข้อมูล : www.admissionpremium.com 

ภาพ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU

บทความที่เกี่ยวข้อง