การเลือกตั้ง ตลาดประธิปไตย ปนป.8 สถาปันพระปกเกล้า

นกหัวขวาน ปนป.8 จัดสัมมนานิสิตจุฬาฯ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง

Home / ข่าวการศึกษา / นกหัวขวาน ปนป.8 จัดสัมมนานิสิตจุฬาฯ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง

นักศึกษากลุ่มนกหัวขวาน ปนป.8 จากสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาโครงการ “1 เสียงของคุณดังแค่ไหน” ให้แก่นิสิตจุฬาเพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามเลือกตั้งครั้งแรก พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงาน “นิทรรศการคนรุ่นใหม่ส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน” ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 2-3 ก.พ. 2562 นี้

นกหัวขวาน ปนป.8 จัดสัมมนานิสิตจุฬาฯ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง

โครงการ “1 เสียงของคุณดังแค่ไหน”

หนึ่งเสียงของคุณดังแค่ไหน

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษากลุ่มนกหัวขวาน  หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์ ได้จัดสัมมนาให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาถึงสิทธิและหน้าที่พลเมือง ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 รวมทั้งระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรูปแบบใหม่ ภายใต้โครงการ “1 เสียงของคุณดังแค่ไหน” ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ “1 เสียงของคุณดังแค่ไหน” โครงการ “1 เสียงของคุณดังแค่ไหน”

เพื่อให้นิสิตนักศึกษา ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก หรือ First Time Voter ได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ผ่านการใช้สิทธิในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 นี้

โครงการ “1 เสียงของคุณดังแค่ไหน”

นอกจากนี้ นักศึกษากลุ่มนกหัวขวาน ยังได้ประชาสัมพันธ์ Facebook Page “ตลาดประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย และโฆษณาให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ช่วยแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกที่บริเวณอกข้างซ้าย ซึ่งแสดงถึงการเลือกตั้งที่ออกมาจากใจบริสุทธิ์ และปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง และร่วมแชร์สัญลักษณ์ดังกล่าวผ่านทางอินสตราแกรมของตน โดยใช้ #Thaivote #ตลาดประชาธิปไตยไทย ซึ่งนิสิตนักศึกษาได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างมากมาย

โครงการ “1 เสียงของคุณดังแค่ไหน”

โครงการ “1 เสียงของคุณดังแค่ไหน”

ทั้งนี้ นักศึกษากลุ่มนกหัวขวานยังเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประชาชน ไปร่วมชมนิทรรศการคนรุ่นใหม่ส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน หรืองาน “ดีม็อก เดย์”(DMOC Day) ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ที่ชั้น 5 หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น. โดยในงานได้มีการจัดนิทรรศการซึ่งแสดงผลงานกิจกรรมโครงงานของนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า และการจัดประกวดการแข่งขันการทำกิจกรรมและการนำเสนอโครงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัย รวมถึงการเสวนาทางวิชาการของตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัย

โครงการ “1 เสียงของคุณดังแค่ไหน”

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/DemocMarket/