ม.บูรพา-มทร.ตะวันออก ประกาศงดรับนักศึกษา ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2560

สำหรับ ม.บูรพา และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ประกาศออกมาว่า ปีการศึกษา 2560 จะทำการงดรับสมัครนักศึกษาในระดับ ป.โท และ ป.เอก

รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1 และ 2)

ม.บูรพา ประกาศปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้