LAW DPU ชวนอัพสกิลกฎหมาย

LAW DPU ชวนอัพสกิลกฎหมาย สำหรับตำรวจทหาร จบใน 28 เดือน

LAW DPU ชวนอัพสกิลกฎหมาย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
วิศวฯ จุฬาฯ ปลดล็อกการศึกษาไทย

วิศวฯ จุฬาฯ ปลดล็อกการศึกษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง

วิศวฯ จุฬาฯ ปลดล็อกการศึกษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง ตามความต้องการตลาดโลกยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน
สมศ. ชูโมเดลความสำเร็จ การประเมินฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สมศ. ชูโมเดลความสำเร็จการประเมินฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทักษะ-สร้างไหวพริบเอาตัวรอด

สมศ. ชูโมเดลความสำเร็จ การประเมินฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่ากว้าง นำข้อชี้แนะปรับใช้สร้างผู้เรียน มีทักษะ-สร้างไหวพริบ

วิศวะฯ มธ. (TSE) เปิดตัว หลักสูตรใหม่ วิศวกรรมยานยนต์ และระบบอัตโนมัติ V-TECH

วิศวะฯ มธ. (TSE) เปิดตัว หลักสูตรใหม่ วิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ V-TECH หนุน EEC สู่ศูนย์กลางใหม่ด้าน EV ระดับโลก
6 สิ่งสำคัญ สำหรับนักศึกษาไทย ที่ตั้งเป้าเรียนแพทยศาสตร์

6 สิ่งสำคัญ สำหรับนักศึกษาไทย ที่ตั้งเป้าเรียนแพทยศาสตร์

6 สิ่งสำคัญ สำหรับนักศึกษาไทย หลักสูตรแพทยศาสตร์แต่ละแห่ง ไม่ได้มีการสอนและฝึกฝนนักศึกษาแพทย์ในแบบเดียวกัน หลักสูตร ประสบการณ์ชีวิต
ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 4 - กสศ. ผนึกกำลัง 9 สถาบัน ลงนาม MOU

ลงนาม MOU สร้าง “ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 4” มุ่งผลิต ครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาครูโยกย้าย

กสศ. ผนึกกำลัง 9 สถาบันผลิตและพัฒนาครู ลงนาม MOU สร้าง ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 4 มุ่งผลิต ครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาครูโยกย้าย
การศึกษาไทยหลังโควิด-19

การศึกษาไทยหลังโควิด-19 ดร.เอ้ ชี้ มี “3 เรื่องดี-3 เรื่องใหญ่”

สถานทูตฟินแลนด์เชิญ เอ้ สุชัชวีร์ ปาฐกถาเปิดสัมมนาทิศทางการศึกษาในอนาคต ชี้ การศึกษาไทยหลังโควิด-19 มี 3 เรื่องดี-3 เรื่องใหญ่
TEPE วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการ มธ.

หลักสูตรน่าเรียน TEPE วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการ มธ. TCAS66

TEPE วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
พลิกโฉมโรงเรียนต้นแบบ

พลิกโฉมโรงเรียนต้นแบบ สร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning

พลิกโฉมโรงเรียนต้นแบบ สร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

4 หลักสูตรใหม่น่าเรียน จาก วิศวะฯ มธ. (TSE) TEPE วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการ มธ.

รีวิวเข้มๆ สำหรับ Dek66 กับ 4 หลักสูตรใหม่น่าเรียน จาก วิศวะฯ มธ. (TSE) TEPE วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการ มธ. ตอบโจทย์อนาคตทุกองศา
เปิด 3 หลักสูตร เรียนครั้งเดียวคว้า 2 ปริญญา

สุดปัง ! เปิด 3 หลักสูตร ดับเบิ้ลดีกรีลาดกระบัง เรียนครั้งเดียวคว้า 2 ปริญญา

เปิด 3 หลักสูตร เรียนครั้งเดียวคว้า 2 ปริญญา หลักสูตรทั้งหมดได้ถูกออกแบบโครงสร้างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาวิชาอย่างแท้จริง ทำให้มั่นใจได้

วิศวฯ จุฬาฯ พร้อมปลดล็อกการศึกษาไทย เปิดสาขาใหม่ ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล

วิศวฯ จุฬาฯ เปิดสาขาใหม่ หลักสูตรวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Computer Engineering & Digital Technology หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี
วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการ

วิศวะฯ มธ. เปิดตัว 4 หลักสูตรใหม่ “วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat School of Engineering) หรือ TSE เปิดตัว 4 หลักสูตรใหม่ วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการ
สรุป TCAS66 เปลี่ยนระบบสอบ

สรุป 6 ประเด็น TCAS66 เปลี่ยนระบบสอบ – เปิดรับสมัครสอบ 1 พ.ย. 65

ระบบการคัดเลือก TCAS66 มีเรื่องการปรับเพิ่มให้มีการสละสิทธิรอบ 3 เพื่อให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน - สรุป TCAS66 เปลี่ยนระบบสอบ
รายชื่อมหาวิทยาลัย 20 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรม - ความโปร่งใส

รายชื่อมหาวิทยาลัย 20 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรม – ความโปร่งใส

มหาวิทยาลัย 20 แห่ง สอบตกเกณฑ์ประเมินคุณธรรม - ความโปร่งใส โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการประเมิน จำนวน 66 แห่ง จาก 86 แห่ง

รอบสุดท้าย !! คณะแพทย์ศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัคร นศ.แพทย์ ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์

คณะแพทย์ศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัคร นศ.แพทย์ ภายใน 11 ก.ค. 65 โดยผู้สมัครต้องไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ หรือไม่ได้อยู่ในระบบ TCAS รอบที่ 1-4 ทั้งหมด

รามาธิบดี เปิดหลักสูตรใหม่ที่แรกในไทย ! “นักฉุกเฉินการกีฬา”

นักฉุกเฉินการกีฬา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงเรียนแพทย์ ที่สามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ