การทำงาน ทักษะ เด็กจบใหม่

9 ทักษะที่นักศึกษาจบใหม่ควรมี ถ้าไม่อยากตกงาน

Home / บทความการทำงาน / 9 ทักษะที่นักศึกษาจบใหม่ควรมี ถ้าไม่อยากตกงาน

ในแต่ละปีการศึกษามีนักศึกษาจบใหม่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งเมื่อจบออกมาแล้วก็พบว่า มีนักศึกษาจบใหม่ว่างงานเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ

9 ทักษะที่นักศึกษาจบใหม่ควรมี

โดยสาเหตุที่ทำให้บัณฑิตเหล่านี้ว่างงานกันนั้น ก็มีหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น เลือกงาน เลือกบริษัท และการที่เรียกเงินเดือนสูงจนเกินไป เป็นต้น ดังนั้นถ้านักศึกษาจบใหม่คนไหนไม่ต้องการเป็นหนึ่งในคนที่ว่างงานก็ให้ลองปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ และพัฒนาตนเองให้มีทักษะทั้ง 9 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. มีทัศนคติในเชิงบวก

สำหรับข้อนี้ เป็นสิ่งที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ต้องการมากที่สุด เพราะบุคคลที่มีทัศนคติในเชิงบวกมักจะสามารถดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในบริษัทได้มากกว่าคนที่ไม่มีความคิดเชิงบวกหรือมีความคิดในชิงลบเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากคนเหล่านี้จะมีความคิดแง่ดี มองสิ่งต่างๆ เป็นที่สามารถเรียนรู้ได้ และพร้อมที่จะช่วยทำให้บริษัทประสบความสำเร็จหรือผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ ดังนั้น จึงทำให้คนที่มีทัศนคติเชิงบวกเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ มากที่สุดนั่นเอง

2. มีความอดทนหรือทนต่อแรงกดดันได้

สำหรับ เด็กจบใหม่อาจจะถูกมองว่าเป็นคนในยุคที่มีความอดทนต่ำ ไม่มีความอดทนอดกลั้น หรือเอาตนเองเป็นที่ตั้งโดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจก็มักที่จะล้มเลิกไป หรือเลือกที่จะไม่ยอมทำอะไรเลย เพราะคิดว่าการเป็นตัวของตัวเองก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดและคิดว่าตนเองทำถูกแล้ว โดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือคำแนะนำจากผู้อื่นเลย สุดท้ายแล้วเมื่อไม่ได้เป็นดั่งที่ต้องการก็เลือกที่จะลาออกไป

ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากที่เด็กยุคนี้ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ไม่มีความจำเป็นจะต้องรออะไรนานๆ พอเจออะไรที่ต้องรอ หรือไม่ได้ดั่งใจ ก็ล้มเลิก หรือถอดใจไปในที่สุด ดังนั้น ถ้าเด็กจบใหม่คนไหนมีความอดทนและสามารถอดทนต่อแรงกดดันทั้งงานและคนได้ รับรองเลยว่าหน้าที่การงานต้องก้าวหน้าแน่นอน และเราก็จะมีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น

3. พยายามปรับตัวให้เข้ากับบริษัท

นอกจากที่เราจะต้องทำงานที่ได้มอบหมายให้ดีแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่ควรลืมเลยก็คือ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร เพราะมันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตในที่ทำงานเป็นอย่างมาก ซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นสักเท่าไหร่ หรือไม่พยายามที่จะปรับปรุงข้อเสียของตนให้กลายเป็นข้อดีแทน เพราะคิดว่าแค่ทำงานดีก็พอแล้ว แต่หากว่าการทำงานได้ดีอย่างมีความสุขและมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนั้น น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่ามากเลย

4. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี

ในการทำงานย่อมเกิดเหตุการณ์หรือปัญหาต่างๆ ที่เราไม่สามารถคาดการณ์ขึ้นได้ อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่บังคับให้เราได้คิดวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระยะเวลาทอันสั้น หากเราสามารถก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ ก็จะเป็นการแสดงถึงศักยภาพของตัวเราเองว่า เป็นคนที่มีสติ มีความรอบรู้ และมีความเป็นผู้นำ

5. มีความสามารถรอบด้าน

การที่เรามีความสามารถรอบด้านหรือหลากหลายนั้น จะทำให้เราเป็นเหมือนทรัพยากรที่มีค่าแก่องค์กรมากยิ่งขึ้น และอาจจะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีกด้วย เช่น บทบาทของเจ้าหน้าที่บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (HR) ในปัจจุบันนั้น นอกจากจะมีหน้าที่ในการคัดสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาทำงานในบริษัทแล้ว ยังต้องมีความรู้ด้านการตลาดและด้านบริหาร อีกด้วย

9 ทักษะที่นักศึกษาจบใหม่ควรมี

6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สำหรับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่บริษัททุกบริษัทต้องการมากที่สุดอีกหนึ่งข้อเลยทีเดียว เพราะการที่พนักงาน บุคลากรของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างจริงจัง ตั้งใจ และมุ่งมั่นทำงานให้ออกมาดีที่สุดนั้น แสดงว่าพนักงานคนนั้นต้องการให้บริษัทประสบความสำเร็จจริงๆ และนอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องของงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมนอกเหนืองานที่เราต้องทำประจำอีกด้วย เราก็ควรที่จะทำให้ออกมาดีเช่นกัน และเต็มใจที่จะช่วยทำงานออกมาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

7. มีความรู้พื้นฐานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

เราต้องจำไว้เสมอว่า ในแต่ละสายงานย่อมต้องการทักษะที่แตกต่างกันออกไป เพื่อการทำงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น สายงานทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือ IT นอกจากที่เราจะมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วไม่ว่าจะเป็นระบบ Network การเขียนโปรแกรม ฯลฯ เรายังต้องมีความรู้ทางด้านภาษาและการคิดวิเคราะห์อีกด้วย เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

8. มีความสามารถทางด้านภาษา

แน่นอนว่าความสามารถทางด้านภาษาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะงานในปัจจุบันต้องอาศัยทักษะทางด้านภาษาเข้ามาช่วยเป็นอย่างมาก ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ต้องการมากที่สุดในองค์กร นอกจากนี้ก็ยังมี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี ฯลฯ สำหรับใครที่สามารถอ่าน พูด เขียนภาษาต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม รับรองเลยว่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการไปสมัครงานแน่นอน

9. มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันการทำงานได้นำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยทำให้การดำเนินงานสามารถทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น นอกจากที่เราจะมีความสามารถในด้านภาษาและความรู้ความสามารถพื้นฐานในสายงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เรายังจะต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานอีกด้วย เช่น ต้องสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office เป็น และยังจะต้องมีความชำนาญในการใช้งานด้วย เป็นต้น (ถ้าใครมีความรู้พื้นฐานในโปรแกรมอื่นๆ ด้วยจะดีมากๆ เลย)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ภาพจาก : www.santaferelo.comhttps://th.jobsdb.com