กำลังใจ ข้อคิดการทำงาน ภาษาอังกฤษ แรงบันดาลใจ

ประโยคภาษาอังกฤษ สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลัง ให้คนที่กำลังหางาน

Home / บทความการทำงาน / ประโยคภาษาอังกฤษ สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลัง ให้คนที่กำลังหางาน

เกร็ดความรู้ ประโยคภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายเกี่ยวกับการให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลังให้คนที่กำลังหางาน ซึ่งอาจจะมีช่วงเวลาท้อแท้ หมดความหวัง ลองนำไปฝึกพูดกันนะคะน้องๆ ชาว Campus-star

ประโยคภาษาอังกฤษ สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนที่กำลังหางาน

– In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. สามคำที่สามารถสรุปทั้งหมดทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตได้ คือ ก้าว ต่อ ไป

– Every new day is another chance to change your life. ทุกๆ วันใหม่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

– In the middle of difficulty lies opportunity.  ในอุปสรรคมีโอกาสอยู่เสมอ

– Look on the bright side. มองโลกในแง่ดีบ้าง

– don’t get discouraged. อย่าเพิ่งหมดกำลังใจ

– I’m always here for you. ฉันอยู่ข้างเธอเสมอนะ

– No one ever gets very far unless he accomplishes the impossible at least once a day. ไม่มีผู้ใดจะไปได้ไกลจนกว่าเขาจะเอาชนะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพียงสักวันละครั้งได้

– If one advances confidently in the direction of his dreams,and endeavors to live the life which he has imagined,he will meet with a success unexpected in common hours. หากใครมุ่งมั่นต่อความฝันของตน และพยายามที่จะใช้ชีวิตดังที่เคยจินตนาการไว้ เขาผู้นั้นก็จะพบกับความสำเร็จที่คาดไม่ถึงในทุกโมงยาม

– It is never too late to be what you might have been. ไม่มีคำว่าสายในการที่จะเป็นในสิ่งที่เธอควรเป็น

– There is a way to do it better…find it มันมีทางที่จะทำสิ่งต่างๆได้ดีกว่าเดิมอยู่แล้ว…จงหามันซะ

– The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. อนาคตจะอยู่กับผู้เชื่อมั่นในความสวยงามของความฝันพวกเขา

– Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. เลือกงานที่เธอรัก แล้วทุกวันในชีวิตจะไม่ใช่วันทำงาน

– It’s time to start living the life we’ve imagined. ถึงเวลาที่จะเริ่มต้นชีวิตที่เราเคยวาดฝันไว้แล้ว

– Don’t discourage. อย่าเพิ่งท้อแท้ไปเลย

– Don’t feel so bad.  อย่ารู้สึกแย่ไปเลย

– The voyage of discovery is not in looking for new landscapes, but in looking with new eyes. การเดินทางเพื่อหาสิ่งต่างๆไม่ได้อยู่ที่เราได้ค้นพบภูมิประเทศใหม่ๆ แต่มันอยู่ที่เราได้ค้นพบดวงตาคู่ใหม่ต่างหาก

– No one can make you feel inferior without your consent. ไม่มีใครสามารถทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าได้โดยปราศจากการยินยอมโดยตัวคุณเอง

– It takes courage to grow up and become who you really are. มันต้องใช้ความกล้าในการเติบโต และกลายเป็นคุณที่เป็นตัวคุณจริงๆ

– Do what you feel in your heart to be right – for you’ll be criticized anyway. ทำในสิ่งที่ใจคุณคิดว่าถูกต้อง เพราะอย่างไรคุณก็คือคนตัดสินมันอยู่ดี

– When the sun is shining I can do anything; no mountain is too high, no trouble too difficult to overcome. เมื่อพระอาทิตย์ส่องแสง ฉันก็สามารถทำอะไรก็ได้ ไม่มีภูเขาที่สูงเกินไป ไม่มีปัญหาใดที่ไม่สามารถผ่านไปได้

ที่มา: bkkseekdailyenglish

บทความแนะนำ