ค่ายสร้างคน นิสิต มมส. สร้างค่ายจิตอาสา

การเริ่มเรียนรู้ที่จะเลือกเรียนครูส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับแล้วว่า ครูเป็นผู้ให้ เป็นผู้อาสา การช่วยเหลือเริ่มต้นจากการให้ไม่ว่าจะเป็นการให้เรื่องความรู้ หรือปัจจัยที่จำเป็นด้านอื่นๆ

ผลงานการครีเอทีฟสุดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทก์กับความชอบของคนรุ่นใหม่

ม.อัสสัมชัญ คิดผลิตภัณฑ์สุดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ขนมผักและผลไม้กรอบกรีนเดย์ แสนอร่อยที่อยากให้ทุกคนรู้จัก