คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกร ใบ กว. ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

รู้ก่อนสมัคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาไหนบ้าง? ที่ต้องสอบ ใบ กว. ก่อนเข้าทำงาน

Home / วาไรตี้ / รู้ก่อนสมัคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาไหนบ้าง? ที่ต้องสอบ ใบ กว. ก่อนเข้าทำงาน

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังเตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเลือกเส้นทางอาชีพในอนาคตเป็น วิศวกร สิ่งสำคัญที่น้อง ๆ จะต้องรู้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยก็คือ การทำอาชีพวิศวกรนั้นนอกจากจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้อยู่อาศัยในอาคาร ตึก และบ้านเรือนแล้วนั้น

วิศวะสาขาไหนบ้าง? ที่ต้องสอบในอนุญาตประกอบวิชาชีพ

อีกหนึ่งสิ่งที่เราควรรู้ก็คือ พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม ที่มีแนวทางในการควบคุมและบังคับการประกอบวิชาชีพเหมือนกับ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักบัญชี และครู โดยหลังจากที่เราเรียนจบปริญญาแล้วจะต้องทำการสอบเพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ใบ กว. นั่นเอง และสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่จะต้องทำการสอบใบ กว. มีดังนี้

1. วิศวกรรมโยธา
2. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
3. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
4. วิศวกรรมเครื่องกล
5. วิศวหรรมอุตสาหการ
6. วิศวกรรมเหมืองแร่
7. วิศวกรรมเคมี
8. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ 8 สาขาในการสอบใบ กว. : คลิกที่นี่

ทั้ง 8 สาขาวิชาที่ได้กล่าวมานั้น น้อง ๆ ไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะเสียเปรียบหรือเสียเวลาในการทำงาน เนื่องจากเราจะต้องทำการสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพราะหากเราสามารถสอบผ่านได้รับใบประกอบวิชาชีพจะเป็นการสร้างความได้เปรียบให้กับเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียว และยังถือได้ว่าเป็นการการันตีว่าจะไม่มีวิศวกรจากสายอื่นมาแย่งงานเราได้นั่นเอง

วิศวกรรมศาสตร์สาขาไหน? ที่ต้องมีใบอนุญาตวิชาชีพ (ใบ กว.)

ใบ กว. มีความสำคัญอย่างไร?

ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นใบอนุญาตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพด้านวิศวกร ที่ออกให้โดยสภาวิศวกร ทั้งนี้ ใบ กว. ได้มีการแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่

1. ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร (Associate Engineer)
2. ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร (Professional Engineer)
3. ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทวุฒิวิศวกร (Senior Professional Engineer)
4. ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทพิเศษ

ผู้ที่สามารถสอบใบ กว. ได้นั้นจะต้องเรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษา วศ.บ. และสถาบันการศึกษาที่เรียนจบมานั้นจะต้องผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรด้วย

น้อง ๆ สามารถเข้าตรวจสอบสาขาวิชาและสถานะของสถาบันการศึกษาก่อนสมัครเข้าเรียนได้ที่เว็บไซต์ : สภาวิศวกร Council of Engineers

ข้อมูล : www.admissionpremium.com, www.coe.or.th

บทความที่น่าสนใจ