วิทยาศาสตร์ สัญลักษณ์

20 สัญลักษณ์ หน่วยวัดทางวิทยาศาสตร์ (SI unit)

Home / วาไรตี้ / 20 สัญลักษณ์ หน่วยวัดทางวิทยาศาสตร์ (SI unit)

วิชาวิทยาศาสตร์มักจะใช้สัญลักษณ์ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวอักษรภาษากรีก ในการแทนค่าความหมายของบางคำ ที่ใช้อธิบายผลการทดลอง หรือผลคำนวณต่างๆ วันนี้เราก็เลยมี 20 สัญลักษณ์ควรรู้ ของหน่วยวัดทางวิทยาศาสตร์ (SI unit) มาฝากกัน

20 สัญลักษณ์ หน่วยวัดทางวิทยาศาสตร์

International System of Units/Systeme-International d’ UnitesSI unit (SI unit) หรือ ระบบการวัด ปริมาณต่างๆ เป็นระบบมาตรฐานระหว่างชาติ ที่ใช้ในการวัดทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นหน่วยสากลที่ใช้กันทั่วโลก ซึ่งหน่วยวัดแต่ละตัวจะถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และภาษากรีก แล้วมีหน่วยวัดไหนที่เราควรรู้จักบ้าง มาดูกัน

หน่วยฐาน (Base Units)

เป็นหน่วยที่ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศกำหนดไว้เป็นพื้นฐาน จะมีทั้งหมด 7 ตัวได้แก่

1. หน่วยวัดความยาว = เมตร (m)

2. หน่วยวัดมวลสาร = กิโลกรัม (kg)

3. หน่วยวัดเวลา = วินาที (s)

4. หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า = แอมแปร์ (A)

5. หน่วยวัดอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิก = เคลวิน (K)

6. หน่วยวัดความเข้มข้นของการส่องสว่าง = แคนเดลา (cd)

7. หน่วยวัดปริมาณมวลสาร = โมล (mol)

หน่วยอนุพัทธ์ (Derived Units)

เป็นหน่วยซึ่งมีหน่วยฐานหลายหน่วยมาเกี่ยวข้องกัน เช่น หน่วยของความเร็วเป็น เมตร/วินาที ซึ่งมีเมตร และวินาทีเป็นหน่วยฐาน หน่วยนี้มีอยู่หลายหน่วย และบางหน่วยก็ใช้ชื่อสัญลักษณ์เป็นพิเศษ วันนี้เราก็เลยเลือกเอาสัญลักษณ์พิเศษบางตัว ที่น่าสนใจมาแนะนำ ได้แก่

– หน่วยวัดความถี่ = เฮิรตซ์ (Hz)

– หน่วยวัดมุม = เรเดียน (rad)

– หน่วยวัดพลังงาน = จูล (J)

– หน่วยวัดแรง = นิวตัน (N)

– หน่วยวัดกำลัง = วัตต์ (W)

– หน่วยวัดความดัน = ปาสกาล (Pa)

– หน่วยวัดความสว่าง = ลักซ์ (lx)

– หน่วยวัดประจุไฟฟ้า = คูลอมบ์ (C)

– หน่วยวัดความต่างศักย์ = โวลต์ (V)

– หน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้า = โอห์ม (Ω)

– หน่วยวัดกันมันตภาพของรังสี = เบกเคอเรล (Bq)

– หน่วยวัดขนาดกำหนดของการดูดกลืนรังสี = เกรย์ (Gy)

– หน่วยวัดอำนาจการเร่งปฏิกิริยา = คาทัล (kat)

ที่มา : www.scimath.org , www.qcsd.org

บทความแนะนำ