QS การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยในเอเชีย อันดับมหาวิทยาลัย

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย ประจำปี 2021 – QS

Home / วาไรตี้ / ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย ประจำปี 2021 – QS

QS Quacquarelli Symonds สถาบันคลังสมองชั้นนำในแวดวงอุดมศึกษาระดับโลก และผู้จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผู้พูดถึงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ขอประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ประจำ 2021 โดย National University of Singapore ยังคงรั้งตำแหน่งมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเอเชีย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย ประจำปี 2021

ญี่ปุ่นมีมหาวิทยาลัยติด 50 อันดับแรกมากที่สุด

การจัดอันดับ QS World University Rankings: Asia ประจำปี 2021 ได้ทำการประเมินมหาวิทยาลัย 650 แห่ง และเป็นการจัดอันดับระบบอุดมศึกษาของเอเชีย ที่ครอบคลุมที่สุดของ QS การจัดอันดับนี้ประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยดูจากเกณฑ์บ่งชี้หลัก 11 ประการด้วยกัน ซี่งประกอบด้วย ผลงานทางวิชาการ การจ้างงานบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย การนำเสนอบนเว็บ ความเป็นสากลของวิทยาเขต และความหลากหลายในความร่วมมือ ระดับนานาชาติของสถาบันแต่ละแห่ง

ภาพจาก www.timeshighereducation.com

ข้อมูลสรุป

– มหาวิทยาลัย 650 แห่งที่อยู่ในการจัดอันดับอยู่ใน 18 ประเทศและดินแดนทั่วเอเชีย โดยจีนแผ่นดินใหญ่มีมหาวิทยาลัยติดอันดับนี้มากที่สุด (124 แห่ง) ตามมาด้วยอินเดีย (107 แห่ง), ญี่ปุ่น (105 แห่ง), เกาหลีใต้ (88 แห่ง), ไต้หวัน (43 แห่ง), ปากีสถาน (40 แห่ง), มาเลเซีย (35 แห่ง) และอินโดนีเซีย (30 แห่ง)

มหาวิทยาลัย Tsinghua University ของจีน ไต่ขึ้นสู่อันดับ 2 ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในการจัดอันดับของ QS ขณะที่มหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong University ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียเป็นครั้งแรก

University of Hong Kong (HKU) คือมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของฮ่องกง แต่ลดลงหนึ่งอันดับ

Universiti Malaya ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียเป็นครั้งแรก และมหาวิทยาลัยของมาเลเซียมีอันดับดีขึ้น 24 แห่ง จากทั้งหมด 35 แห่งในการจัดอันดับ

ญี่ปุ่นมีมหาวิทยาลัยติด 50 อันดับแรกมากที่สุด (11 แห่ง) เมื่อเทียบกับประเทศ ที่ตั้ง หรือดินแดนอื่น ๆ

– มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ คือ Korea University (อันดับที่ 12 ของเอเชีย)

– ในแง่ของผลิตภาพงานวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยของอินเดียติด 10 อันดับแรกของเอเชียถึง 6 แห่ง อย่างไรก็ดี คุณภาพงานวิจัยของอินเดียไม่ได้ไปทางเดียวกับปริมาณงานวิจัย ขณะที่คะแนนในเกณฑ์ความสามารถในการสอนและการจ้างงานนั้นลดลง

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย ประจำปี 2021 - QS

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย ประจำปี 2021 - QS

ภาพจาก https://www.nst.com.my

บทความแนะนำ