สอบสัมภาษณ์

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส. 2560

Home / วาไรตี้ / ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส. 2560

รวมภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ซึ่งมีบุคคลที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ของคณะการบัญชีและการจัดการ ทั้ง 12 สาขาวิชา รวมมีจำนวนมากกว่า 7,526 คน

ที่มา FB : Mahasarakham-Business-School

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส. 2560

msu-bu11

msu-bu10

msu-bu13

msu-bu09

msu-bu16

msu-bu05

msu-bu01