การรับน้อง กิจกรรมรับน้อง ลงแขกดำนา

มทร.พิษณุโลก รับน้องอย่างสร้างสรรค์ พาน้องทำกิจกรรมลงแขกดำนา

Home / วาไรตี้ / มทร.พิษณุโลก รับน้องอย่างสร้างสรรค์ พาน้องทำกิจกรรมลงแขกดำนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ “รับน้องใหม่ด้วยการลงแขกดำนา” เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้กับวัยรุ่นยุคใหม่ให้ได้เรียนรู้วิธีการลงแขกดำนา และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามนี้ต่อไป โดยมีนายอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ร่วมดำนากับนักศึกษา ขณะก่อนที่จะลงมือดำนาได้มีการประกอบพิธีแรกนา กล่าวคำขอขมาต่อพระแม่ธรณี พระแม่คงคา และพระแม่โพสพ ที่มีพระคุณต่อชาวนาและเกษตรกรไทย

รับน้องอย่างสร้างสรรค์ #RMUTL

รับน้องอย่างสร้างสรรค์

ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำกิจกรรมดำนาเป็นปฐมฤกษ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์ “รับน้องใหม่ด้วยการลงแขกดำนา” เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในปีนี้มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ลงแขกดำนาในพื้นที่ 10 ไร่ ซึ่งได้ใช้พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูง มีคุณสมบัติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ แถมยังอุดมไปด้วยโฟเลตในปริมาณสูง นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยสารอาหารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก

รับน้องอย่างสร้างสรรค์

ซึ่งมีระยะเวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 90-100 วัน และในการปลูกครั้งนี้ก็ไร้สารเคมีตามเอกลักษณ์ “เกษตรปลอดภัย” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยก่อนที่จะมีการลงแขกดำนาของนักศึกษาใหม่ ได้มีการประกอบพิธีแรกนา กล่าวคำขอขมาต่อพระแม่ธรณี พระแม่คงคา และพระแม่โพสพ ที่มีพระคุณต่อชาวนาและเกษตรกรของไทย จากนั้นจึงได้ร่วมกันดำนาอย่างสุนกสนาน

รับน้องอย่างสร้างสรรค์

โดย ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวว่า “ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เช่นนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบดำนา ที่ให้ผลผลิตที่ดีกว่าวิธีการอื่น พร้อมทั้งเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของข้าว และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และสิ่งที่สำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนาให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไปอีกด้วย”

ที่มา : www.nationtv.tv