GSB GEN CAMPUS STAR GSB GEN CAMPUS STAR 2017 GSBภาคใต้ การประกวด ผู้ชนะเลิศGSB หาดใหญ่

ประกาศผล!! ผู้ชนะเลิศ GSB Gen Campus Star 2560 | รอบภาคใต้ #2

Home / วาไรตี้ / ประกาศผล!! ผู้ชนะเลิศ GSB Gen Campus Star 2560 | รอบภาคใต้ #2

ประกาศผลออกมาแล้ว สำหรับผู้ชนะการประกวด GSB Gen Campus Star รอบภาคใต้ ประจำปี 2560 ซึ่งได้ทำการประกวดผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ที่ผ่านมา โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยประจำภาคใต้จำนวน 2 คน และผู้ชนะเลิศการประกวด ตัวแทนภาคใต้ ที่จะไปทำการประกวดต่อไปในระดับประเทศ จำนวน 4 คน ดังนี้

GSB Gen Campus Star รอบภาคใต้ ประจำปี 2560

GSBgenCampusStar2017

ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย ฝ่ายหญิง ได้แก่

G01 : น้องมอร์ฟีน-ณัฎฐากร แก้วอนันต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี 

GSBgenCampusStar2017

ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย ฝ่ายชาย ได้แก่

B06 : บูม-ปฐวี ถนอมปฏิญญา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
GSBgenCampusStar2017

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายหญิง (คนที่ 1) ได้แก่

G10 : นาเดียร์-วีร์สุดา ชีวปภาดา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
GSBgenCampusStar2017

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายหญิง (คนที่ 2) ได้แก่

G05 : กานต์-รุ่งกานต์ เลปนะสุวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
GSBgenCampusStar2017

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายชาย (คนที่ 1) ได้แก่

B02 : อ๋อง-พิชญ์พล หนูนวล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
GSBgenCampusStar2017

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายชาย (คนที่ 2) ได้แก่

B05 : เพนท์-ประสพสุข เพ็ชรทอง คณะนวัตกรรมสังคมธุรกิจการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
GSBgenCampusStar2017

รวมภาพ ผู้ได้เป็นตัวแทนภาคใต้

GSBgenCampusStar2017

GSBgenCampusStar2017

GSBgenCampusStar2017

GSBgenCampusStar2017

GSBgenCampusStar2017

GSBgenCampusStar2017

Clip : ประกาศผล ผู้ชนะได้เป็นตัวแทนภาคใต้ GSB Gen Campus Star 2017 

Gallery

น้องๆ สามารถเข้ามาดูรายละเอียด การประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2017 ได้ที่เว็บไซต์ : campus-star.com

บทความที่เกี่ยวข้อง