การจราจร กำหนดการรับปริญญา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.เทคโนโลยีราชมงคล มรท. รับปริญญา

รับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ 27-31 ส.ค นี้ | การจราจรหนาแน่น ควรหลีกเลี่ยง

Home / วาไรตี้ / รับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ 27-31 ส.ค นี้ | การจราจรหนาแน่น ควรหลีกเลี่ยง

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ในช่วงระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งรวมผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ มทร.พระนคร, มทร.ธัญบุรี, มทร.สุวรรณภูมิ, มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ตะวันออก, มทร.กรุงเทพ, มทร.อีสาน และ มทร.ล้านนา

รับปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล

โดยในปีการศึกษา 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น ประมาณ 29,500 คน ทางมหาวิทยาลัยจึงออกประกาศขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทางบริเวณ ถ.รังสิต – นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเพราะคาดว่าจะมีการจราจรหนาแน่น เนื่องจากจำนวนของบัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติและผู้เกี่ยวข้อง

กำหนดการรับปริญญา ตั้งแต่วันที่ 27-31 ส.ค. 61

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

ช่วงเช้า

1.มทร.อีสาน

ช่วงบ่าย

1.มทร.ธัญบุรี

 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561

ช่วงเช้า

1.มทร.ล้านนา

ช่วงบ่าย

1.มทร.ล้านนา

2.มทร.ธัญบุรี

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

ช่วงเช้า

1. มทร.พระนคร

ช่วงบ่าย

1. มทร.ธัญบุรี

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

ช่วงเช้า

1. มทร.สุวรรณภูมิ

2. มทร.ธัญบุรี

 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ช่วงบ่าย

1. มทร.รัตนโกสินทร์

2. มทร.ธัญบุรี

 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

ช่วงเช้า

1. มทร.ตะวันออก

ช่วงบ่าย

1. มทร.กรุงเทพ

2. มทร.ธัญบุรี

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-205-2989

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก graduation.rmutt.ac.th, FB: RMUTTCITY

บทความแนะนำ