การแต่งกาย คู่มือ มทร รับปริญญา

คู่มือการแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต มทร. (วันซ้อม+รับจริง)

Home / วาไรตี้ / คู่มือการแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต มทร. (วันซ้อม+รับจริง)

สำหรับน้องๆ นักศึกษาแห่งรั้วมหาวิทยาลัยเทคราชมงคล ทุกวิทยาเขต ที่กำลังจะจบการศึกษาและได้เป็นบัณฑิตเต็มตัว อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมตัวกันก็คือการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งก็จะต้องมีทั้งวันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ และวันรับจริง ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ มีรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งกายมาฝาก ทั้งของดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ไปอ่านทำความเข้าใจกันไว้แต่เนิ่นๆ ถึงเวลาจริงๆ จะได้มีความพร้อมนะคะ ..

การแต่งกาย วันซ้อม+รับจริง

1. วันฝึกซ้อมย่อย

ดุษฎีบัณฑิตชาย ดุษฎีบัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตชาย และมหาบัณฑิตหญิง ต้องแต่งทรงผมและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (ห้ามสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์) และต้องสวมรองเท้าที่จะใช้ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อให้เกิดความเคยชิน (ดุษฎีบัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง ห้ามสวมกางเกง)

2. ในวันฝึกซ้อมย่อยรวม และฝึกซ้อมใหญ่

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ต้องแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อยและแต่งกายเช่นเดียวกับวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกประการ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ที่รับราชการทหาร ตำรวจ แต่งกายปกติขาวและนำกระบี่ถุงมือ มาฝึกซ้อมด้วย

การแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต

ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย

ก. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ

1.แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
2.สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

ข. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย ที่เป็นข้าราชการทหาร ตำรวจหรือว่าที่ร้อยตรี

1.แต่งกายตามต้นสังกัด คาดกระบี่
2.สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

ค. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ว่าที่ร้อยตรี หรือพนักงานของรัฐ

1.เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไท (ของมหาวิทยาลัย) สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า
2.กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพ สีเดียวกับเสื้อสูท
3.รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่
4.สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิง

ก. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ

1.แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
2.สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

ข. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการทหาร ตำรวจหรือว่าที่ร้อยตรี

1.แต่งกายตามต้นสังกัด คาดกระบี่
2.สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

ค. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิง ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ว่าที่ร้อยตรี หรือพนักงานของรัฐ

1.เสื้อเชิ้ตขาว แขนสั้นเพียงข้อศอก ไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีเงิน2.ลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ปลายแขนปล่อยตรงไม่ผ่าปลาย ไม่ผูกเนคไท สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า

3.กระโปรงแบบสุภาพสีเดียวกับเสื้อสูท ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข่า 3 นิ้ว ชายเสมอกัน สีเดียวกับเสื้อสูท

4.สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย

5.รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีเหล็กหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว)

6.สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

ง. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิงมีครรภ์

1.เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นเพียงข้อศอก ชายเสื้อตรง ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง ไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ปลายแขนปล่อยตรงไม่ผ่าปลาย ไม่ผูกเนคไท เวลาสวมปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า

2.กระโปรงแบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข่า 3 นิ้ว ชายเสมอกัน สีเดียวกับเสื้อสูท

3.สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย

4.รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีเหล็กหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว)

5.สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

จ. บัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแต่งกายชุดหิญาบ โดยมีระเบียบคือ

1.สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว แขนยาว มีสายรัดข้อมือ ไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ไม่ผูกเนคไท สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า

2.กระโปรงยาวแบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย ชายเสมอกัน สีเดียวกับเสื้อสูท

3.ผ้าคลุมศีรษะสีขาว

4.สวมเสื้อครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

5.รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีเหล็กหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว)(แต่ทั้งนี้ต้องยื่นคำร้องต่อคณะที่ตนสังกัด เพื่อขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ)

อ้างอิงจาก: www.rmutt.ac.th

ภาพประกอบ

บทความแนะนำ