GSB GEN CAMPUS STAR GSB GEN CAMPUS STAR 2018 GSBภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแทนภาค

21 คนสุดท้าย ผู้เข้ารอบคัดเลือก ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Home / วาไรตี้ / 21 คนสุดท้าย ผู้เข้ารอบคัดเลือก ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นิตยสาร Campus Star ร่วมกับ ธ.ออมสิน จัดโครงการ ประกวดคัดเลือกหนุ่มสาว เพื่อเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถ ปฏิภาณ ไหวพริบ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่ดี ระหว่างเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน 2018 (2561) โดยปีนี้กิจกรรมปีที่ 3 ของโครงการ GSB GEN CAMPUS STAR

21 คนสุดท้าย ผู้เข้ารอบคัดเลือก ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 2 กันยายน 2561 ผู้เข้ารอบ 21 คนสุดท้าย แสดงความสามารถพิเศษ และตัดสินผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนภาค จำนวน 4 คน (ชาย 2 หญิง 2) เพื่อจะได้เป็นตัวแทนภาคไปประกวดรอบสุดท้าย ที่กรุงเทพฯ

G11 นางสาว ธันยพร ไกรศรีวรรธนะ (แตงกวา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
G11 นางสาว ธันยพร ไกรศรีวรรธนะ (แตงกวา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
G10 นางสาว สุริยะพร ล้านคำ (น้ำทิพย์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
G10 นางสาว สุริยะพร ล้านคำ (น้ำทิพย์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
G09 นางสาว พิมพ์ลภัส เกียรติมณีศรี (พิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
G09 นางสาว พิมพ์ลภัส เกียรติมณีศรี (พิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
G08 นางสาว ปริยชาต ศรีสุธรรม (ยาหยี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
G08 นางสาว ปริยชาต ศรีสุธรรม (ยาหยี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
G07 นางสาว จิราพร เทศน้อย (ออย) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
G07 นางสาว จิราพร เทศน้อย (ออย) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
G06 นางสาว สิริรัตน์ กาลบุตร (แบมบู) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
G06 นางสาว สิริรัตน์ กาลบุตร (แบมบู) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
G05 นางสาว ปฏิมาภรณ์ ขยันชม (มีน) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
G05 นางสาว ปฏิมาภรณ์ ขยันชม (มีน) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
G04 นางสาว ปรีย์วรา ฉิมรักแก้ว (อิงก์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
G04 นางสาว ปรีย์วรา ฉิมรักแก้ว (อิงก์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
G03 นางสาว วัลยา ทองโฉม (เมย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
G03 นางสาว วัลยา ทองโฉม (เมย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
G02 นางสาว วชิรดา บุญเป้า (แบมแบม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
G02 นางสาว วชิรดา บุญเป้า (แบมแบม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
G01 นางสาว ปรางค์มุกข์ จันนาวัน (ปรางค์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
G01 นางสาว ปรางค์มุกข์ จันนาวัน (ปรางค์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
B10 นาย ภัทรชัย พิบูลย์ (พาร์ท) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
B10 นาย ภัทรชัย พิบูลย์ (พาร์ท) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
B09 นาย โกศล วิสุทธิเมธีกร (ไทเกอร์ ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
B09 นาย โกศล วิสุทธิเมธีกร (ไทเกอร์ ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B08 นาย จักรชัย มณีชื่น (ชัย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B07 นาย ภีรวัฒน์ สารีวงษ์ (โย) ราชมงคลขอนแก่น
B06 นาย ชัชพล ดุลบดี (เก้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
B05 นาย วรินทร เกียรติสยมภู (ฮิวโก้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
B04 นาย มานพ จันทะสูนย์ (ปังปอนด์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
B03 นาย ธนาธิป ศรีทองสุก (แบงก์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
B02 นาย นฤเบศก์ บุญที (มาร์ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
B02 นาย นฤเบศก์ บุญที (มาร์ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
B01 นาย ธนาวุฒิ ดุงสูงเนิน (ออย) ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
B01 นาย ธนาวุฒิ ดุงสูงเนิน (ออย) ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

สถานที่เซ็นจัดงาน ทรัลพลาซา ขอนแก่น : วันที่ 1-2 กันยายน 2561

ภาพจาก Facebook

**หมายเหตุ

วันแรก : ทำการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าสมัคร เพื่อค้นหา 20 คนสุดท้าย สำหรับแสดงความสามารถในวันถัดไป
วันที่สอง : ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย แสดงความสามารถและตัดสินผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนภาค จำนวน 4 คน (ชาย 2 หญิง 2) เพื่อจะได้เป็นตัวแทนภาคไปประกวดรอบสุดท้าย ที่กรุงเทพฯ

หน้าหลัก การประกวด GSB GEN , กติกาการประกวด GSB CAMPUS STAR

** เผยโฉมตัวแทนภาคทั้ง 5 ภาค ในการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2018 **

บทความแนะนำ