GSB GEN CAMPUS STAR GSB GEN CAMPUS STAR 2019 GSBภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประกวด ขอนแก่น

โปรไฟล์ 21 ผู้เข้าประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 – อีสาน

Home / วาไรตี้ / โปรไฟล์ 21 ผู้เข้าประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 – อีสาน

การประกวดคัดเลือกหนุ่มสาวเพื่อเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 17-23 ปี ทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ในการประกวด “GSB GEN CAMPUS STAR 2019” โดย ธนาคารออมสิน” ร่วมกับ “นิตยสาร CAMPUS STAR” (แคมปัส สตาร์) ในเครือ โมโน กรุ๊ป

โปรไฟล์ 21 ผู้เข้าประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น : วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562

เข้ารอบคัดเลือก ฝ่ายหญิง

G01 น.ส.ยุวภรณ์ ทรงงาม (ใบเฟิร์น) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
G02 น.ส.วิลาสิณี ศรีทวีกาศ (นุ๊กนิ๊ก) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
G03 น.ส.ภาวินี ชัยภูมิ (เฟิร์ส) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
G04 น.ส.ปทิตญา โทสันทัด (อาย) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
G05 น.ส.ศิริกาญจน์ วงศ์สิทธิ์ (มายด์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
G06 น.ส.พิชญสินี สุวรรณทรัพย์ (เนอส) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
G07 น.ส.ปฎิมาภรณ์ ขยันชม (มีน) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบุลราชธานี
G08 น.ส.พิชญา ตอพรม (พีช) คณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
G09 น.ส.รวงข้าว ลุนสะแกวงศ์ (หนูนา) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
G10 น.ส.พิมพ์ลภัส เกียรติมณีศรี (พิมพ์) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เข้ารอบคัดเลือก ฝ่ายชาย

B01 นายวงศธร วรกิตติกุล (อะตอม) คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขา การตลาดระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
B02 นายโกศล วิสุทธิเมธีกร (ไทเกอร์) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
B03 นายธีรภัทร์ สมชัยยา (เอ็กซ์) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
B04 นายวีระชัย ไกลเมือง (เต้) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
B05 นายณัฐทวรรษ อาชวานันทกุล (เอม) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
B06 นายสุวิจักขณ์ วิชัยวงษ์ (ต้อน) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
B07 นายภัทรชัย พิบูลย์ (พาร์ท) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
B08 นายสหสวรรษ สารยศ (พีช) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
B09 นายคมชาญ ศรีหริ่ง (อี้) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
B10 นายศรันญู วีรพงษ์ (แม๊กซ์) คณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
B11 นายจิรวัฒน์ ศิลารวม (บุ๊ค) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพทั้งหมด ใน Album

รายละเอียการสมัคร GSB GEN CAMPUS STAR 2019

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครเข้าประกวด GSB GEN Campus Star 2019 สามารถเลือกได้ว่าจะส่งใบสมัครมาที่ นิตยสาร Campus Star หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ www.campus-star.com/gsbgen ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้ามาสมัครได้ตามภูมิภาคที่จัดการประกวดทั้ง 5 ภูมิภาค (โดยที่น้อง ๆ จะต้องมีภูมิลำเนา หรือศึกษาในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่จะสมัครเท่านั้น)

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  • เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 17-23 ปี เท่านั้น
  • มีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในภูมิภาคที่จะสมัครเท่านั้น
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า หรือระดับปวส.
  • ผู้สมัครต้องมีบัญชี และบัตรเดบิตกับธนาคารออมสิน

กำหนดการรับสมัครทั้ง 5 ภาค

  • รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น : วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562
  • รอบคัดเลือก ภาคกลาง จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต : วันที่ 14-15 กันยายน 2562
  • รอบคัดเลือก ภาคเหนือ จัดที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ : วันที่ 21-22 กันยายน 2562
  • รอบคัดเลือก ภาคตะวันออก จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี : วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562
  • รอบคัดเลือก ภาคใต้ จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช : วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562

กำหนดการรอบตัดสิน

  • รอบตัดสิน กรุงเทพมหานคร จัดที่ เซ็นทรัลเวิลด์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.campus-star.com และ www.gsbgen.com

ผู้ชนะเลิศ ตัวแทนภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

ผู้ชนะเลิศ ตัวแทนภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

บทความแนะนำ