GSB GEN CAMPUS STAR GSB GEN CAMPUS STAR 2019 GSBภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความสามารถพิเศษ ตัวแทนภาค

ชมภาพ การแสดงความสามารถพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

Home / วาไรตี้ / ชมภาพ การแสดงความสามารถพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

หลังจากที่เราได้ทราบผลการประกวดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ชนะเลิศตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 – All Star Talant เพื่อค้นหาตัวแทนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 17-23 ปี จากทั่วประเทศ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถ ปฏิภาณ ไหวพริบ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่ดี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ไม่พลาดที่จะเก็บตกภาพบรรยากาศในงานรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาฝากกันด้วยค่ะ พร้อมภาพการแสดงของเหล่าผู้แข่งขัน ที่ต้องขอบอกเลยว่า แต่ละคนสวย หล่อ เก่ง มากความสามารถกันจริง ๆ จะมีการแสดงอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลยค่ะ

บทความ : ผู้ชนะเลิศ ตัวแทนภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

B-01 นาย วงศธร วรกิตติกุล (อะตอม)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B-01 นาย วงศธร วรกิตติกุล (อะตอม) ม.ขอนแก่น

B-01 นาย วงศธร วรกิตติกุล (อะตอม) ม.ขอนแก่น

G-01 นางสาว ยุวภรณ์ ทรงงาม (ใบเฟิร์น)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

G-01 นางสาว ยุวภรณ์ ทรงงาม (ใบเฟิร์น)

G-01 นางสาว ยุวภรณ์ ทรงงาม (ใบเฟิร์น)

B-02 นาย โกศล วิสุทธิเมธีกร (ไทเกอร์)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B-02 นาย โกศล วิสุทธิเมธีกร (ไทเกอร์)

B-02 นาย โกศล วิสุทธิเมธีกร (ไทเกอร์)

G-02 นางสาว วิลาสิณี ศรีทวีกาศ (นุ๊กนิ้ก)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G-02 นางสาว วิลาสิณี ศรีทวีกาศ (นุ๊กนิ้ก)

G-02 นางสาว วิลาสิณี ศรีทวีกาศ (นุ๊กนิ้ก)

B-03 นาย ธีรภัทร์ สมชัยยา (เอ็กซ์)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B-03 นาย ธีรภัทร์ สมชัยยา (เอ็กซ์)

B-03 นาย ธีรภัทร์ สมชัยยา (เอ็กซ์)

G-03 นางสาว ภาวิณี ชัยภูมิ (เฟิร์ส)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G-03 นางสาว ภาวิณี ชัยภูมิ (เฟิร์ส)

G-03 นางสาว ภาวิณี ชัยภูมิ (เฟิร์ส)

B-04 นาย วีรชัย ไกลเมือง (เต้)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B-04 นาย วีรชัย ไกลเมือง (เต้)

B-04 นาย วีรชัย ไกลเมือง (เต้)

G-04 นางสาว ปทิตญา โทสันทัด (อาย)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G-04 นางสาว ปทิตญา โทสันทัด (อาย)

G-04 นางสาว ปทิตญา โทสันทัด (อาย)

B-05 นาย ณัฐทวรรษ อาชวานันทกุล (เอม)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B-05 นาย ณัฐทวรรษ อาชวานันทกุล (เอม)

B-05 นาย ณัฐทวรรษ อาชวานันทกุล (เอม)

G-05 นาวสาว ศิริกาญจน์ วงศ์สิทธิ์ (มายด์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

G-05 นาวสาว ศิริกาญจน์ วงศ์สิทธิ์ (มายด์)

G-05 นาวสาว ศิริกาญจน์ วงศ์สิทธิ์ (มายด์)

B-06 นาย สุวิจักขณ์ วิชัยวงษ์ (ต้น)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B-06 นาย สุวิจักขณ์ วิชัยวงษ์ (ต้น)

B-06 นาย สุวิจักขณ์ วิชัยวงษ์ (ต้น)

G-06 นางสาว พิชญ์สินี สุวรรณทรัพย์ (เนอส)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

G-06 นางสาว พิชญ์สินี สุวรรณทรัพย์ (เนอส)

G-06 นางสาว พิชญ์สินี สุวรรณทรัพย์ (เนอส)

B-07 นาย ภัทรชัย พิบูลย์ (พาร์ท)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B-07 นาย ภัทรชัย พิบูลย์ (พาร์ท)

B-07 นาย ภัทรชัย พิบูลย์ (พาร์ท)

G-07 นางสาว ปฏิมาภรณ์ ขยันชม (มีน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

G-07 นางสาว ปฏิมาภรณ์ ขยันชม (มีน)

G-07 นางสาว ปฏิมาภรณ์ ขยันชม (มีน)

B-08 นาย สหสวรรษ สารยศ (พีช)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B-08 นาย สหสวรรษ สารยศ (พีช)

B-08 นาย สหสวรรษ สารยศ (พีช)

G-08 นางสาว พิญชา ตอพรม (พีช)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

G-08 นางสาว พิญชา ตอพรม (พีช)

G-08 นางสาว พิญชา ตอพรม (พีช)

B-09 นาย คมชาญ ศรีหริ่ง (อี้)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

B-09 นาย คมชาญ ศรีหริ่ง (อี้) 

B-09 นาย คมชาญ ศรีหริ่ง (อี้) 

G-09 นางสาว รวงข้าว ลุนสะแกวงศ์ (หนูนา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

G-09 นางสาว รวงข้าว ลุนสะแกวงศ์ (หนูนา) 

G-09 นางสาว รวงข้าว ลุนสะแกวงศ์ (หนูนา) 

B-10 นาย ศรันญู วีระพงษ์ (แม็กซ์)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

B-10 นาย ศรันญู วีระพงษ์ (แม็กซ์)

B-10 นาย ศรันญู วีระพงษ์ (แม็กซ์)

G-10 นางสาว พิมพ์ลภัส เกียรติมณีศรี (พิมพ์)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G-10 นางสาว พิมพ์ลภัส เกียรติมณีศรี (พิมพ์)

G-10 นางสาว พิมพ์ลภัส เกียรติมณีศรี (พิมพ์)

B-11 นาย จิรวัฒน์ ศิลารวม (บุ๊ค)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B-11 นาย จิรวัฒน์ ศิลารวม (บุ๊ค) 

B-11 นาย จิรวัฒน์ ศิลารวม (บุ๊ค) 

ภาพบรรยากาศการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพบรรยากาศการประกวด ภาภตะวันออกเฉียงเหนือ GSB GEN CAMPUS STAR 2019 

ภาพบรรยากาศการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 

ภาพบรรยากาศการประกวด ภาภตะวันออกเฉียงเหนือ GSB GEN CAMPUS STAR 2019 

Gallery ภาพการแสดง 20 คนสุดท้าย รอบตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียการสมัคร GSB GEN CAMPUS STAR 2019

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครเข้าประกวด GSB GEN Campus Star 2019 สามารถเลือกได้ว่าจะส่งใบสมัครมาที่ นิตยสาร Campus Star หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ www.campus-star.com/gsbgen ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้ามาสมัครได้ตามภูมิภาคที่จัดการประกวดทั้ง 5 ภูมิภาค (โดยที่น้อง ๆ จะต้องมีภูมิลำเนา หรือศึกษาในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่จะสมัครเท่านั้น)

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  • เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 17-23 ปี เท่านั้น
  • มีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในภูมิภาคที่จะสมัครเท่านั้น
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า หรือระดับปวส.
  • ผู้สมัครต้องมีบัญชี และบัตรเดบิตกับธนาคารออมสิน

กำหนดการรับสมัครทั้ง 5 ภาค

  • รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น : วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562
  • รอบคัดเลือก ภาคกลาง จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต : วันที่ 14-15 กันยายน 2562
  • รอบคัดเลือก ภาคเหนือ จัดที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ : วันที่ 21-22 กันยายน 2562
  • รอบคัดเลือก ภาคตะวันออก จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี : วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562
  • รอบคัดเลือก ภาคใต้ จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช : วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562

กำหนดการรอบตัดสิน

  • รอบตัดสิน กรุงเทพมหานคร จัดที่ เซ็นทรัลเวิลด์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

บทความที่เกี่ยวข้อง