GSB GEN CAMPUS STAR GSB GEN CAMPUS STAR 2018 GSBภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความสามารถพิเศษ

ชมภาพ ! การแสดงความสามารถพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ GSBGEN CAMPUS STAR 2018

Home / วาไรตี้ / ชมภาพ ! การแสดงความสามารถพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ GSBGEN CAMPUS STAR 2018

สมกับเป็นการประกวดคัดเลือกหนุ่มสาว เพื่อเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถ ปฏิภาณ ไหวพริบ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เพราะเหล่าผู้เข้ารอบ ขนการแสดงความสามารถพิเศษมาเพียบ ขอบอกว่าตื่นตาตื่นใจมากจริงๆ ชมภาพไปพร้อมๆ กันเลยนะคะ

การแสดงความสามารถพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลิป การแสดงทั้งหมด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

‘GENERATIVE TALENT’

การแสดงความสามารถพิเศษ ที่นำเสนอโดยการ นำความสามารถที่มีในด้านต่างๆ มาสร้างสรรค์และ แสดงออก ในลักษณะใหม่ที่บ่งบอกถึงความคิดตามรูปแบบ ของวัยรุ่นซึ่งเรียกตัวเองว่า ‘Generative’

G01 นางสาว ปรางค์มุกข์ จันนาวัน (ปรางค์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

G01 นางสาว ปรางค์มุกข์ จันนาวัน (ปรางค์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

G01 นางสาว ปรางค์มุกข์ จันนาวัน (ปรางค์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

G01 นางสาว ปรางค์มุกข์ จันนาวัน (ปรางค์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B01 นาย ธนาวุฒิ ดุงสูงเนิน (ออย)

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

B01 นาย ธนาวุฒิ ดุงสูงเนิน (ออย) ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

B01 นาย ธนาวุฒิ ดุงสูงเนิน (ออย) ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

G02 นางสาว วชิรดา บุญเป้า (แบมแบม)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

G02 นางสาว วชิรดา บุญเป้า (แบมแบม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

G02 นางสาว วชิรดา บุญเป้า (แบมแบม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B02 นาย นฤเบศก์ บุญที (มาร์ก)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B02 นาย นฤเบศก์ บุญที (มาร์ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B02 นาย นฤเบศก์ บุญที (มาร์ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

G03 นางสาว วัลยา ทองโฉม (เมย)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G03 นางสาว วัลยา ทองโฉม (เมย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G03 นางสาว วัลยา ทองโฉม (เมย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G03 นางสาว วัลยา ทองโฉม (เมย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B03 นาย ธนาธิป ศรีทองสุก (แบงก์)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B03 นาย ธนาธิป ศรีทองสุก (แบงก์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G04 นางสาว ปรีย์วรา ฉิมรักแก้ว (อิงก์)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G04 นางสาว ปรีย์วรา ฉิมรักแก้ว (อิงก์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G04 นางสาว ปรีย์วรา ฉิมรักแก้ว (อิงก์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B04 นาย มานพ จันทะสูนย์ (ปังปอนด์)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มานพ จันทะสูนย์

B04 นาย มานพ จันทะสูนย์ (ปังปอนด์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มานพ จันทะสูนย์

G05 นางสาว ปฏิมาภรณ์ ขยันชม (มีน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

G05 นางสาว ปฏิมาภรณ์ ขยันชม (มีน) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

G05 นางสาว ปฏิมาภรณ์ ขยันชม (มีน) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

B05 นาย วรินทร เกียรติสยมภู (ฮิวโก้)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B05 นาย วรินทร เกียรติสยมภู (ฮิวโก้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B05 นาย วรินทร เกียรติสยมภู (ฮิวโก้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

G06 นางสาว สิริรัตน์ กาลบุตร (แบมบู)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G06 นางสาว สิริรัตน์ กาลบุตร (แบมบู) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B06 นาย ชัชพล ดุลบดี (เก้)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B06 นาย ชัชพล ดุลบดี (เก้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

G07 นางสาว จิราพร เทศน้อย (ออย)

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

G07 นางสาว จิราพร เทศน้อย (ออย) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

B07 นาย ภีรวัฒน์ สารีวงษ์ (โย)

ราชมงคลขอนแก่น

B07 นาย ภีรวัฒน์ สารีวงษ์ (โย) ราชมงคลขอนแก่น

 

B07 นาย ภีรวัฒน์ สารีวงษ์ (โย) ราชมงคลขอนแก่น

G08 นางสาว ปริยชาต ศรีสุธรรม (ยาหยี)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

G08 นางสาว ปริยชาต ศรีสุธรรม (ยาหยี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B08 นาย จักรชัย มณีชื่น (ชัย)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B08 นาย จักรชัย มณีชื่น (ชัย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

G09 นางสาว พิมพ์ลภัส เกียรติมณีศรี (พิม)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G09 นางสาว พิมพ์ลภัส เกียรติมณีศรี (พิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G09 นางสาว พิมพ์ลภัส เกียรติมณีศรี (พิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B09 นาย โกศล วิสุทธิเมธีกร (ไทเกอร์ )

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B09 นาย โกศล วิสุทธิเมธีกร (ไทเกอร์ ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G10 นางสาว สุริยะพร ล้านคำ (น้ำทิพย์)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G10 นางสาว สุริยะพร ล้านคำ (น้ำทิพย์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G10 นางสาว สุริยะพร ล้านคำ (น้ำทิพย์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B10 นาย ภัทรชัย พิบูลย์ (พาร์ท)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B10 นาย ภัทรชัย พิบูลย์ (พาร์ท) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B10 นาย ภัทรชัย พิบูลย์ (พาร์ท) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

G11 นางสาว ธันยพร ไกรศรีวรรธนะ (แตงกวา)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

G11 นางสาว ธันยพร ไกรศรีวรรธนะ (แตงกวา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

G11 นางสาว ธันยพร ไกรศรีวรรธนะ (แตงกวา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

G11 นางสาว ธันยพร ไกรศรีวรรธนะ (แตงกวา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีกรของงานนี้

เบลล์ สวรรยา เลียงประสิทธิ์ – ดีเจ.จอมยุ่ง-ต่อตระกูล พ.ชุติมา

เบลล์ สวรรยา เลียงประสิทธิ์ - ดีเจ.จอมยุ่ง-ต่อตระกูล พ.ชุติมา

หน้าหลัก การประกวด GSB GEN , กติกาการประกวด GSB CAMPUS STAR

** เผยโฉมตัวแทนภาคทั้ง 5 ภาค ในการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2018 **

บทความแนะนำ