ม.ศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สนามจันทร์

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ที่ มศก.

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ที่ มศก.

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาขึ้น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ในปี พ.ศ. 2542 บนพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2544

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ประกอบด้วยอาคารใหญ่ที่เป็นอาคารหลัก 1 หลัง และอาคารรองอีก 5 หลัง

อาคารหลักเป็นอาคารสองชั้น ชั้นบนเป็นห้องประชุมใหญ่ ขนาดจุ 1 , 300 – 1 , 500 คน พื้นห้องปาร์เก้ไม้สัก เพดานแปดเหลี่ยมรูปรีซ้อนกันเป็นชั้นๆ ผนังและประตูกรอบไม้สักกรุด้วยผ้า ทั้งผนังและเพดานเป็นวัสดุดูดซับเสียง ชั้นล่างใต้ห้องประชุม มีห้องแสดงผลงานศิลปะและนิทรรศการหมุนเวียน พื้นที่ 1 , 200 ตารางเมตร

อาคารรองมีสองส่วน คือ เรือนไม้จำนวน 4 หลัง สร้างจากแบบเรือนพักข้าราชบริพารในรัชกาลที่ 6 ที่พระราชวังสนามจันทร์ จัดไว้เป็นพื้นที่แสดงผลงานวัฒนธรรม และพื้นที่แสดงงานรวม 1 , 000 ตารางเมตร และเรือนรับรอง 1 หลัง เป็นอาคารชั้นเดียว พื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร ใช้เป็นส่วนต้อนรับและบริการผู้เยี่ยมชม จำหน่ายหนังสือ ของที่ระลึก และอาหารว่าง

อาคารหลังที่ 1 ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

อาคารหลังที่ 1 ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

อาคารหลังที่ 2

อาคารหลังที่ 2

อาคารหลังที่ 3

อาคารหลังที่ 3

อาคารหลังที่ 4

อาคารหลังที่ 4

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเอนกประสงค์ที่รวบรวมภูมิปัญญา ด้านศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันตกไว้ ณ ที่เดียวกัน โดยจะมีทั้งส่วนของนิทรรศการประจำเพื่อให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของไทย นิทรรศการหมุนเวียน การจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ทางด้านศิลปะ และการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคตะวันตก โดยมีภูมิทัศน์ต่อเนื่องกับเขตโบราณสถานของพระราชวังสนามจันทร์
ทางเดินเข้า
ทางเดินเข้า
บรรยากาศภายใน ร่มรื่นมาก

บรรยากาศภายใน ร่มรื่นมาก

ประติมากรรม ที่ศูนย์
ประติมากรรม ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ขอบคุณข้อมูล : http://www.old.su.ac.th/html_organizations/culturalcenter.asp

http://www.panoramio.com/photo/