tu มธ

สำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์ ประกวดภาพถ่าย TULIBS

Home / กิจกรรม / สำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์ ประกวดภาพถ่าย TULIBS

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการ TULIBS Photo Contest ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ Library in My Mind ถ่ายทอดมุมมองที่สวยงาม ประทับใจและเต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำที่ดีที่มีต่อห้องสมุดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

สำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์ จัดประกวดภาพถ่าย TULIBS Photo Contest ครั้งที่ 1

ในหัวข้อ “Library In My Mind” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท

tu0ac

นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากจะให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์อีกมากมาย อาทิ การจัดประชุมวิชาการประจำปี เพื่อบริการวิชาการและความรู้ในวิชาชีพบรรณารักษ์สู่สังคม ล่าสุด ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย TULIBS Photo Contest ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Library In My Mind” ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรก เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของห้องสมุดให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปรู้จักและเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและรักการถ่ายภาพไม่จำกัดประเภทส่งภาพถ่ายเข้ามาร่วมประกวดชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเป็นที่ระลึก

รายละเอียดการสมัครเข้าประกวดในโครงการ TULIBS Photo Contest ครั้งที่ 1 มีดังนี้
1. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือสมาร์ทโฟน ไม่ผ่านกระบวนการตัดต่อ ค่าความละเอียดของภาพที่ 300-400 DPI และไฟล์รูปภาพขนาดความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป ไฟล์มาตรฐาน .JPEG หรือ .TIFF เราไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE หรือไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น
2. หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย ได้แก่ แนวคิดและความหมายของภาพ เทคนิคในการถ่ายภาพ ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบของภาพ ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ นอกจากนั้นยังใช้ผลโหวตจากการจัดนิทรรศการภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือก สำหรับรางวัลภาพถ่ายยอดนิยม
3. รางวัล แบ่งเป็น 9 รางวัล ได้แก่

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลยอดนิยม (ตัดสินจากผลโหวตนิทรรศการภาพถ่าย) จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4. ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. โดยส่งได้ที่ 1.ท่าพระจันทร์ ส่งผลงานได้ที่ เคาน์เตอร์ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ 2.รังสิต ส่งผลงานได้ที่ เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ หรือส่งผลงานทางไปรษณีย์ ได้ที่ น.ส.อาริยา วงศ์สุวรรณ (ผู้ประสานงานโครงการ) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (ถือตามวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-613-3506 หรือ ที่อีเมล์ kbuangam@tu.ac.th หรือฝากข้อคำถามผ่านเพจ facebook.com/TULIBSLibraryInMyMind