ThailandPost นักเรียน รับสมัครสอบ ไปรษณีย์

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบนักเรียนไปรษณีย์ 2559 จำนวน 305 อัตรา

Home / ข่าวการศึกษา / ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบนักเรียนไปรษณีย์ 2559 จำนวน 305 อัตรา

ด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน 305 คน แยกเป็นชาย 190 คน หญิง 115 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบนักเรียนไปรษณีย์ 2559 จำนวน 305 อัตรา

คุณวุฒิการศึกษาผู้สมัครสอบ
สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1. สัญชาติไทย
2. เพศชาย ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการแล้ว เพศหญิงโสด
3. อายุ 17 – 25 ปีบริบูรณ์

การรับสมัครสอบ
กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-30 เมษายน 2559 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ในเวลาทำการ

** รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ที่มา http://www.jobthaidd.com/jobs-id29671.html