ทุนการศึกษา ทุนวิจัยต่างประเทศ

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อทำงานวิจัย ในประเทศฝรั่งเศส

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อทำงานวิจัย ในประเทศฝรั่งเศส

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อทำงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศส รายละเอียดหลักสูตร สนับสนุน นักวิจัยรุ่นเยาว์ เป็นเวลา 2-6 เดือน เพื่อทำงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศส

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ ในประเทศฝรั่งเศส

ประเภทของทุน

การวิจัย

สิทธิประโยชน์

ตั๋วเดินทางไปกลับ, เงินประกันสังคม, เบี้ยเลี้ยงรายเดือน

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์

ระยะเวลา

2-6 เดือน

แหล่งเงินทุน

รัฐบาลฝรั่งเศส

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์

เกณฑ์การคัดเลือก

 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดสาขาวิจัย
 • ระดับการศึกษา Post-doc
 • ระยะเวลาวิจัยในฝรั่งเศส 2 – 6 เดือน
 • มีทักษะภาษา อังกฤษ และ/หรือฝรั่งเศส ในเกณฑ์ดี

เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม

 • คุณภาพของโครงการวิจัยที่นำเสนอ
 • ความยากของโครงการ
 • ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการวิจัย
 • ประวัติทางการศึกษาและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์

ขั้นตอนการสมัคร

 1.  กรอกแบบฟอร์มรับสมัครทุน
 2. แนบสำเนาหนังสือเดินทาง
 3. แนบ resume ล่าสุดและผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
 4. จดหมายอธิบายแรงจูงใจและความสนใจในการไปทำวิจัย (Motivation letter)
 5. สำเนา transcript และใบปริญญา
 6. รายละเอียดของโครงการวิจัยที่จะดำเนินการในประเทศฝรั่งเศส
 7. จดหมายตอบรับจากห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศส

เอกสารเพิ่มเติม (หากมี)

 1. จดหมายแนะนำ (letter of recommendation)
 2. คะแนนทดสอบภาษา French (TCF, DELF, DALF, academic degree,…) and/or English (TOEFL, TOEIC, etc.)
 3. จดหมายการสนับสนุนทุนจากภาคส่วนอื่นๆ

ปิดรับสมัคร: กลางเดือนธันวาคม

ประกาศผล: ปลายเดือนมกราคม

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์

สำหรับทุน Junior Fellowship ปี 2019 เปิดรับสมัครแล้ว

 • หมดเขตรับสมัคร : 25 ตุลาคม 2561
 • ประกาศผล: กลางเดือนมกราคม 2562
 • เดินทางได้ตั้งแต่ กลางเดือน มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
 • หมายเหตุ ทุกโครงการวิจัยจะต้องเสร็จสิ้นก่อน 31 ธันวาคม 2562
  *เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

การส่งเอกสารการสมัครสามารถทำได้ 2 ช่องทาง

 1. ทางอีเมลสำหรับส่งเอกสาร : jrfprogram@gmail.com (โดยจะได้รับอีเมลยืนยัน)
 2. ทางไปรษณีย์ในรูปแบบ USB Stick / CD-ROM (โดยรวมเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวกันในรูปแบบ PDF) Attn: Ms. Salisa Limsakul French Embassy – SCAC/CSU 35 Charoenkrung Rd. Soi 36 (Rue de Brest) Bangrak, BANGKOK 10500

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 • สถานทูตฝรั่งเศส – SCAC – CSU
 • 35 เจริญกรุงซอย 36
 • บางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • โทรศัพท์ (66 2) 627 2120 โทรสาร (66 2) 627 2130

ข้อมูลจาก www.thailande.campusfrance.org

บทความที่เกี่ยวข้อง