ทุนการศึกษา ประเทศเยอรมนี เรียนต่างประเทศ

ทุนเรียนต่อเยอรมนี ระยะสั้น สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2019

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนเรียนต่อเยอรมนี ระยะสั้น สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2019

Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt (KU) เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี ซึ่งขณะนี้ได้ประกาศให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ – ทุนเรียนต่อเยอรมนี 2019

ทุนเรียนต่อเยอรมนี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2019

ทุนนี้ก่อตั้งโดยนายกกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ของรัฐ Bavarian ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งของประเทศเยอรมนี ซึ่งทุนนี้เป็นระยะสั้น แล้วให้ทั้งหมด 2 ช่วงเวลาดังนี้

 • ช่วงฤดูร้อน 1 เมษายน 2019 – 31 สิงหาคม 2019
 • ช่วงฤดูหนาว 1 ตุลาคม 2019 – 29 กุมภาพันธ์ 2020

ผู้ที่ได้ทุน จะได้รับเงิน 336,00 ยูโรต่อเดือน (120,4394 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษาของ KU จะเรียนวิทยาเขต Eichstaett หรือ Ingolstadt ก็ได้

2. มีผลการเรียนดีเยี่ยม

3. มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบสมัคร
 • เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียนที่ KU
 • เอกสารแสดงผลการเรียน (transcript)
 • จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ KU
 • ใบประวัติย่อ (CV – เขียนเป็นภาษาอังกฤษ)
 • จดหมายแนะนำตัว เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงค์และเจตนารมย์ของผู้สมัคร
 • เอกสารที่ใช้พิสูจน์สัญชาติ

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสาร และใบสมัครที่แปลงเป็นไฟล์ PDF ส่งไปที่ KU International Office หรือที่อีเมล incoming@ku.de พร้อมเขียนระบุที่หัวอีเมลว่า Scholarship: Promotion of internationalisation

กำหนดการรับสมัคร

 • รอบแรก 1 มีนาคม 2019 (สำหรับเทอมฤดูร้อน)
 • รอบที่สอง 1 กันยายน 2019 (สำหรับเทอมฤดูหนาว)

**อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.ku.de

บทความแนะนำ